Aż o 60 % może wzrosnąć dieta radnego oraz wynagrodzenie burmistrza, wynika to z przyjętej przez Sejm Ustawy o podwyżkach wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Przyjęta głosami posłów PIS oraz Solidarniej Polski ustawa zmienia zasady wynagradzania Prezydenta RP oraz byłych Prezydentów RP, a także zasady ustalania maksymalnej wysokości diet oraz wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli.

Otwiera to drogę do podwyżek diet radnych oraz uposażenia burmistrzów.

Po zmianie przepisów burmistrz lub wójt gminy będzie mógł otrzymywać pensję wysokości 20.041,50 złotych. Natomiast radny w gminach do 15 tysięcy mieszkańców 2.147,30 złotych.

O wysokości przyznanych sobie diet decydują bezpośrednio sami radni gminy podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Podobnie decydują o wysokości uposażenia burmistrza.


Czy Radna Miasta i Gminy powinna podnieść pensję burmistrza Artura Zycha do 20.041,50 złotych.

[poll id=”10″]