Jak pisze pan Marek Dral w lwóweckim.info tylko remont torowiska linii kolejowej Jelenia Góra – Lwówek Ślaski może kosztować około 80 milionów złotych i to przy cenach sprzed kilku lat. Modernizacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą to koszt nawet 100 milionów złotych. Czy to się opłaca?

Od kilku lat słyszymy o konieczności przywrócenia ruchu pociągów na trasie w kierunku Jeleniej Góry i Lwówka śląskiego. Powrót regionalnych połączeń kolejowych ma zlikwidować wykluczenie komunikacyjne mieszkańców gminy oraz spowodować ożywienie ruchu turystycznego.

Niestety jak do dotąd poza deklaracjami nigdzie nie trafiłem na jakiekolwiek opracowanie, analizę ekonomiczną opłacalności przedsięwzięcia. Natomiast gdy dy zapytałem mieszkańca Wlenia, czy będzie dojeżdżał do pracy w Jeleniej Górze pociągiem otrzymałem krótką i zdecydowaną odpowiedz – Nie! Za 35 złotych miesięcznie firmowy autobus dowozi mnie z Wlenia pod bramę zakładu.

Linia kolejowa nr 283 na odcinku Jelenia Góra – Lwówek Śląski wymaga przeprowadzenia naprawy głównej. Według danych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej „PKP PLK S.A.”) szacunkowy koszt przywrócenia powyższego odcinka do optymalnego stanu technicznego, tj. pozwalającego na uzyskanie prędkości 40-60 km/h wynosi około 80 mln zł. – przy czym koszt ten nie obejmuje prac przy obiektach inżynieryjnych położonych na przedmiotowej linii kolejowej, tj. m.in.:

  • 9 mostach o długości od 4,1 m do 105,15 m;
  • 8 wiaduktach o długości od 5,1 do 61,5 m;
  • 77 przepustach o długości od 4 m do 58,15 m;
  • 1 przejściu pod torami o długości 13,71 m;
  • 36 ścianach oporowych o długości od 10 m do 407 m;
  • 3 tunelach liniowych o długości: 187,3 m, 154 m oraz 320 m.

– wyjaśniał trzy lata temu wiceminister w odpowiedzi na interpelację marszałka.

Można zatem się domyślać, iż rewitalizacja linii razem z infrastrukturą około-torową mogłaby wynieść nawet ponad sto a może nawet blisko dwieście milionów złotych. Czy warto inwestować tak potężne pieniądze w linię kolejową, czy może warto jednak rozważyć pomysł budowy na torowisku ścieżki rowerowej?