Akcja o zakazie wypalania traw to coroczne przypominanie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o negatywnym wpływie tego działania na środowisko przyrodnicze, szczególnie tereny objęte ochroną prawną oraz życie człowieka.

   Każdego roku w czasie wiosny wzrasta zagrożenie pożarami wynikającymi z wypalania traw i nieużytków rolnych. Dlatego co roku przypominamy, że wypalanie jest szkodliwe zarówno dla środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy, jak i dla nas samych, mienia i zdrowia ludzkiego. Cierpią rośliny i zwierzęta, gleba ulega degradacji a powietrze zanieczyszczeniu.
Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej tylko do końca marca 2022 roku straż pożarna interweniowała na terenie całego kraju ponad 20 tys. razy do pożarów łąk, traw i nieużytków rolnych, z czego ponad 2500 interwencji było na obszarze województwa dolnośląskiego.

%d bloggers like this: