kill_the_netUpload files...
Absolutorium dla burmistrza | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

W czwartek 27 czerwca Rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła przedstawione przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz udzieliła mu absolutorium. Niespodzianki nie było, na 14 obecnych radnych, przy jednym głosie wstrzymujący się i jednym przeciw radnego Marka Drala, pozostali radni udzielili poparcia działaniom burmistrza.

Komentarz

Ta rada jak żadna inna stanęła przed wyzwaniami, którym jak widać, nie potrafi sprostać, nie wiem, czy ze strachu, czy z obojętności.

Szeroko reklamowany przed wyborami budżet za 2018 rok pękł niczym bańka mydlana. Z obiecanych przez Burmistrza blisko 34 milionów złotych zdołano wykonać zaledwie 67,39%.

Złożyło się na to wiele przyczyn, między innymi zaniechanie rewitalizacji kamienic, której koszty przerzucono na mieszkańców. Ogromne problemy z termomodernizacją, setki tysięcy zł, które rzekomo nie wpłynęły na konto gminy, nieprawidłowości w rozliczeniach wspólnot biorących udział w termomodernizacji, to tematy, którymi żyją mieszkańcy, a poruszenia, których jak ognia boją się radni.

Już teraz widać, że z tą radą dla Wlenia to cztery kolejne stracone lata.

Zdjęcie archiwum

Andrzej Jaśkiewicz