kill_the_netUpload files...
Akcja w sprawie nieuczciwych pokazów handlowych – W gminie Wleń liczy się kasa | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

STOP dla nieuczciwych pokazów handlowych i pseudo badań medycznych

Rusza akcja w sprawie nieuczciwych pokazów handlowych i pseudo badań medycznych, która swoim zasięgiem ma objąć teren właściwości Diecezji Legnickiej. Sprawa nieuczciwych pokazów na przełomie 2018 i 2019 roku poruszana była przez władze Gminy Wleń. Jednak tu stwierdzono, iż wynajem przynosi dochody i nie szkodzi wizerunkowi Gminy, więc pokazy we Wleniu nie będą zakazane. To stanowisko w sposób oczywisty jest sprzeczne z wspólną akcją biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy oraz Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, a której patronuje i wspiera ją Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, Starosta Powiatu Legnickiego Adam Babuśka, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Czy ta akcja da komuś do myślenia, czy władze Gminy Wleń zrewidują swoje poglądy?

Z początkiem roku biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Legnicy podjęło aktywne działania skierowane przeciwko firmom organizującym nieuczciwe pokazy handlowe, jak również pseudo badania medyczne. Na skutek tych działań poprzez nakłonienie legnickich przedsiębiorców do rezygnacji z wynajmu sal nieuczciwym firmom oraz wyróżnianiu ich i oznaczaniu jako „miejsce bezpieczne i przyjazne dla konsumenta” oraz współpracy z mieszkańcami Legnicy, oraz lokalnymi mediami udało się znacznie ograniczyć działalność takich firm. Można powiedzieć, że praktycznie rynek pokazów został ograniczony o 95 procent w stosunku do stanu z początku roku. To wielki sukces wszystkich Legniczan. Niestety są miejsca, gdzie nadal są organizowane tego rodzaju prezentacje i zaprasza się seniorów do udziału w nich, kusząc rzekomymi nagrodami, prezentami, darmowymi badaniami. Na prezentacjach uczestnicy poddawani są manipulacjom, po których wychodzą z towarami, które nie mają wartości, za jaką zostały sprzedane, natomiast umowy opiewają na kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Dopóki będą chętni, dopóty takie nieuczciwe prezentacje będą organizowane. – tłumaczy Tomasz Strojek Miejski Rzecznik Konsumentów Urząd Miasta Legnica, który dodaje, iż zawsze po takich prezentacjach w biurze Rzecznika Konsumentów pojawiają się wręcz zrozpaczone osoby, którym utrudnia się odstąpienie od umowy, a nawet straszy konsekwencjami prawnymi.

Wiele osób, mimo że temat jest nagłaśniany w mediach, nie ma świadomości o czyhającym na nich niebezpieczeństwie i nie odbiera ostrzeżeń. – Szukając pomysłu na dotarcie do tych osób, które nie śledzą na bieżąco informacji, lub tych, które nie mają dostępu do nich np. w mediach elektronicznych , pojawił się pomysł, by poprosić o włączenie się do naszych działań Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, który bardzo chętnie włączył się do akcji, by pomóc Seniorom. Dzięki pomocy Biskupa Legnickiego podczas Mszy Świętej w prawie 240 parafiach, do których należy prawie 760 tys. wiernych na terenie całej Diecezji Legnickiej, będzie odczytany apel Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Legnicy. Działania te, umożliwią dotarcie informacji do adresatów nieuczciwych zaproszeń na pokazy. Co więcej, w każdym kościele będzie wisiał plakat z niezbędnymi informacjami dla konsumentów. – wyjaśnia Tomasz Strojek.

– To wspaniała akcja, którą wszyscy powinniśmy wesprzeć – mówi Marek Dral, Radny Miasta i Gminy Wleń, który w grudniu ubiegłego roku próbował skłonić burmistrza Zycha do odstąpienia od wynajmu pomieszczeń na tego typu działalność we wleńskim ośrodku kultury.

Samogotujące garnki, magiczne patelnie, cudowne kołdry, czarodziejskie balsamy, czy boskie wisiorki, które uleczą wszelkie choroby. Na tego typu pokazy/zakupy organizowane w pomieszczenia gminnych jednostek zapraszani są mieszkańcy Wlenia.

Niestety, nie każdy z nich jest w pełni świadom, konsekwencji udziału w takich prezentacjach i konsekwencji przyjęcia „prezentu”. Ludzie zaślepieni sztuczkami handlowców dają się namówić na zakupy, później otrzymują pokaźne rachunki, których nie są w stanie spłacać i popadają w długi.

Z przykrością potwierdzam to, co zauważają mieszkańcy, iż rękę do tego przykłada Gmina Wleń, która w oczach niektórych mieszkańców poprzez wynajmowanie pomieszczeń świadczy wizerunkiem Urzędu za jakość produktów i uczciwość tych handlowców.

Szanowny Panie Burmistrzu w imieniu własnym i naszych wyborców zwracam się do Pana z prośbą o zajęcie zdecydowanego stanowiska i przychylenie się do prośby mieszkańców aby nie wynajmować pomieszczeń będących w zasobach gminnych jednostek na tego typu działalność!” – pisał w interpelacji radny.

Niestety, Artur Zych burmistrz Wlenia sam nie chciał podejmować decyzji w tej sprawie i rozpatrzenie jej powierzył radnym, którzy przychylili się do opinii, iż znikomy zysk finansowy z tego typu działalności jest najważniejszy. W odpowiedzi na wniosek czytamy: „… wynajem przynosi dochody, nie szkodzi wizerunkowi gminy więc ośrodek kultury może nadal wynajmować odpłatnie pomieszczenia

Zgoła odmienne podejście do problemu mają władze Legnicy i Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, który swoim wspiera starania o poprawę bezpieczeństwa osób starszych.

Wierzymy, że nasze wspólne działanie spowoduje dalsze ograniczanie rynku nieuczciwych pokazów już nie tylko na terenie Legnicy i Powiatu Legnickiego, ale na terenie właściwości całej Diecezji Legnickiej. – mówi Tomasz Strojek z Urzędu Miasta Legnica.

Czy ta akcja da komuś do myślenia, czy władze Gminy Wleń zrewidują swoje poglądy, czy zwrócą uwagę na problem i osoby starsze?