kill_the_netUpload files...
Aleja wraków | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Może wystąpić do burmistrza i rady miasta o zmianę nazwy z ulicy Ogrodowej na Aleję Wraków.

Wleń to piękne, niesamowicie malowniczo położone miasteczko. Niestety tak piękne, jak zaniedbane. Brudne, zarośnięte zielskiem ulice, obraz nędzy dopełniają dosłownie wrastające w chwasty wraki samochodów.

Auta stoją na ulicy co najmniej od kilku lat i jak widać, stanowią nierozwiązywalny problem dla władz. To, że można skutecznie zająć się szpecącymi przestrzeń publiczną porzuconymi autami, świadczą skuteczne interwencje Straży Miejskiej w innych miejscowościach. Wystarczy, że samochód ma zdemontowane części, wystające ostre krawędzie, tylko to jest podstawą do jego usunięcia z ulicy czy parkingu. Niestety we Wleniu obowiązuje zasada – Ja nic nie mogę!

Ulica Ogrodowa swoją nazwę wzięła od działek przydomowych, które ciągnęły się wzdłuż podwórek budynków ulicy Kościuszki i Placu Bohaterów Nysy. ” Bloki” powstały w miejscu dawnych ogrodów.

Może wystąpić do burmistrza i rady miasta o zmianę nazwy z ulicy Ogrodowej na Aleję wraków. Nowa nazwa będzie w pełni adekwatna do wyglądu.