kill_the_netUpload files...
Artur Zych w czołówce najlepiej zarabiających burmistrzów w powiecie | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Nowe wynagrodzenia burmistrzów

We wszystkich gminach powiatu lwóweckiego radni zdecydowali już o wynagrodzeniach burmistrzów. Jak się okazuje, w jednych gminach radni wiedząc, że ani sejm, ani premier nie dali na te podwyżki złotówki i że pieniądze na wynagrodzenia burmistrzów pochodzą ze skąpych budżetów gminy, przyznali burmistrzom podwyżki, ale do ustawowego minimum, natomiast w innych gminach pofolgowali sobie i szefom urzędów przyznali zdecydowanie wyższe niż minimalne wynagrodzenia.

Wynagrodzenia burmistrza Lwówka Śląskiego

Palmę pierwszeństwa w powiecie lwóweckim dzierży burmistrz Lwówka Śląskiego. Z projektem podwyżki dla szefowej magistratu wyszła grupka radnych, która chciała przyznać pani burmistrz wynagrodzenie w wysokości niemal 20 tysięcy złotych miesięcznie. Projekt zmian złożył radny Dawid Kobiałka. Ostatecznie radni większością głosów przychylili się do kompromisu, który zakładał wynagrodzenie łączne w kwocie 18.135 zł.

Wleń na podium

Tuż za Lwówkiem Śląskim jest Wleń, który w tyle zostawił pozostałe gminy. Decyzją radnych burmistrz Wlenia otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 17.523 zł. Wprawdzie podczas sesji radny Marek Dral składał wniosek o obniżenie tego wynagrodzenia do minimum, jak to jest w podobnych gminach w regionie, jednak większość radnych była temu przeciwna.

Po Wleniu następuje przepaść

Wynagrodzenia burmistrzów Wlenia i Lwówka Śląskiego wyraźnie odstają od pozostałej trójki włodarzy, którzy mają uposażenia na poziomie minimum.

Gryfów Śląski nieco ponad minimum

Przedwczoraj gryfowscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę, w której wynagrodzenia burmistrza ustalili w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9.000 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.720 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3.216 zł i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzeni zasadniczego w kwocie 1.800 złotych. Łącznie burmistrz Gryfowa Śląskiego będzie zarabiał 15.736 złotych.

Mirsk w ogonie

W ubiegłym tygodniu wynagrodzenie burmistrza Mirska radni ustalili na poziomie nieco ponad ustawowym minimum, czyli na kwotę łączną 15.655 złotych.

Lubomierz na końcu

Lubomierscy radni do podwyżek wynagrodzeń podeszli z dużą ostrożnością. Wiedząc, że muszą dokonać zmian uczynili to do całkowitego minimum. Mniej niż burmistrz Lubomierza nie zarabia żaden inny włodarz w kraju.

Radni wynagrodzenie burmistrza Lubomierza ustalili w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 8.200 zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 2.520 zł brutto, dodatek specjalny w wysokości 3.216 zł brutto i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego (1.640 zł). Łącznie burmistrz Lubomierza będzie zarabiał 15.576 złotych.


Lwówecki.info – Marek Dral