kill_the_netUpload files...
Ciamajdy | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Ciamajdy tak o rządzących, którym wszystko leci z rąk, wyraził się jeden z czołowych polskich polityków.

Wbrew zapewnieniom burmistrza o kolejne tygodnie a być może nawet miesiące może przedłużyć się remont ulicy Kościuszki.

 Po artykule na portalu wleninfo.pl burmistrz przyznał, iż zakończenie prac na głównej ulicy Wlenia prowadzącej do centrum miasta może się przeciągnąć nawet do końca sierpnia bieżącego roku. 

W związku z unieważnienie przetargu realizacja tego projektu może odsunąć się w czasie w bliżej nieokreśloną przyszłość.  Nie co kuriozalnie brzmi jego uzasadnienie, ponieważ jak czytamy – Burmistrz Artur Zych postanowił unieważnić postępowanie przetargowe, gdyż według przyjętych założeń wykonanie niniejszego zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Jeżeli dokończenie remontu nie leży w interesie społecznym, można wnioskować, że w interesie mieszkańców leży rozkopana ulica? No, chyba że burmistrz zamierza udostępniać ulicę jako scenografię do kręcenia filmów wojennych. Na ulicy Kościuszki, budynku Basztowej i ruinach kościoła ewangelickiego można byłoby nakręcić nie tylko jeden odcinek, ale cały serial.Jeżeli dokończenie remontu nie leży w interesie społecznym, można wnioskować, że w interesie mieszkańców leży rozkopana ulica? No, chyba że burmistrz zamierza udostępniać ulicę jako scenografię do kręcenia filmów wojennych. Na ulicy Kościuszki, budynku Basztowej i ruinach kościoła ewangelickiego można byłoby nakręcić nie tylko jeden odcinek, ale cały serial.