kill_the_netUpload files...
Czy burmistrz jest winny zaniedbań? | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Czy burmistrz naraził mieszkańców oraz Gminę na znaczne straty finansowe z tytułu niewłaściwego nadzoru, oraz rozliczeń finansowych?

W czwartek 18 czerwca Rada Miasta i Gminy rozpatrzy skargę mieszkańca Wlenia na burmistrza o zaniedbania w realizacji projektu termomodernizacji.

My już znamy wynik głosowania!

Przypomnijmy.

W lutym bieżącego roku właściciel mieszkania w budynku biorącym udział w projekcie termomodernizacji złożył skargę na burmistrza Artura Zycha, o narażenie Gminy Wleń oraz wspólnoty mieszkaniowej *********** na znaczne, niczym nieuzasadnione straty finansowe oraz niewłaściwy nadzór nad realizowanym przez gminę Wleń projektem termomodernizacji.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy wspólnotą mieszkaniową ************** a Gminą Wleń na rzecz realizacji projektu termomodernizacji, Gmina Wleń § 1 punkt 6. Gmina Wleń reprezentowana przez burmistrza Artura Zycha jako lider projektu zadeklarowała, że jest w posiadaniu zasobów umożliwiających prawidłową realizację projektu, w tym wyłonienie firmy realizującej zadanie inwestycyjne, oraz właściwy nadzór, oraz rozliczenia finansowe. Burmistrz Artur Zych jako Lider projektu nie wywiązał się zarówno z rozliczeń finansowych, jak i nie zapewnił właściwego nadzoru nad realizowanymi pracami. Czytamy między innymi w treści skargi.

Redakcja wynik głosowania rady poznała już we wtorek 15 czerwca wieczorem, A to za sprawą wróżki Kasandry, którą zapytaliśmy o jego przebieg. Wieszczka nie miała najmniejszych problemów z odgadnięciem przyszłości.

Wystarczyło, że wypiła kawę, zjadła ciasteczko i podniosła rękę. Nie musiała oglądać budynku ani czytać dokumentów. Zajrzała na dno kubka, a fusy do niej przemówiły.

Burmistrz nawet winny jest niewinny, bo jak niewinny może być winny!” – brzmiała nieco enigmatyczna, ale nie pozostawiająca żadnych wątpliwości przepowiednia.

O tym, czy pani wróżka pomyliła się, poinformujemy jutro po zakończeniu obrad.

Termomodernizacja w Gminie Wleń. Zdjęcie poglądowe.