kill_the_netUpload files...
Czy radny Kopczyński postępuje etycznie? | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Czy radny Maciej Kopczyński postępuje etycznie? Pyta Wojciech Michoń. Maciej Kopczyński jako jeden z pierwszych zapisał się na darmowy kurs prawa jazdy współorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy, a są osoby, które z tego nie mogły skorzystać! Twierdzi radny Michoń.

Gmina organizuje darmowy kurs prawa jazdy. Jakie były warunki rekrutacji? Pytał na sesji rady miasta Wojciech Michoń. Przyszli bowiem do mnie młodzi ludzie, którzy twierdzą, że pan radny Kopczyński bierze udział w kursie, a oni się nie załapali, nie wszyscy się dostali! Czy to jest etyczne?

Byłem jedną z pierwszych osób, która złożyła ten wniosek. Przyznał radny Kopczyński. Ja sobie w kwestii moralności nie mam nic do zarzucenia. Tłumaczył się, jednocześnie zaatakował, pytając. Czy moralnym jest łączenie funkcji mandatu radnego z funkcją dziennikarza? Czy moralne jest sprawowanie mandatu, kiedy prowadzi się działalność na mieniu gminy?

Riposta radnego Wojciecha Michonia była miażdżąca. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Skwitował krótko wywody adwersarza. Pan bierze 500 zł diety. Chodzi o to, że pana stać na to, a są osoby, których nie stać i pan ich wykolegował po prostu! Skoro pana stać to, dlaczego pan zabiera miejsca innym! To jest nieetyczne!

Komentarz

Moralność nie ma nic wspólnego równie z łączeniem zawodu dziennikarza z funkcję radnego, jaki i prowadzeniem działalności na mieniu gminy.

Głęboko nieetycznym jest jednak wykorzystywanie funkcji radnego oraz możliwości, jaką ona daje do czerpania nienależnych korzyści i przywilejów.

Deklaracja radnego Kopczyńskiego, iż był jedną z pierwszych osób, które zapisały się na darmowy kurs prawa jazdy, współorganizowany przez gminę w sytuacji, gdy jak utrzymuje pan Wojciech Michoń były osoby, które z tej możliwości skorzystać nie mogły, stawiają go co najmniej w sytuacji moralnie dwuznacznej.

Radny Kopczyński atakuje Wojciecha Michonia.
Zdjęcie: UMiG Wleń

Andrzej Jaśkiewicz