kill_the_netUpload files...
Czy zaniedbanie zabytku jest przestępstwem? | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
 

W związku z zaniedbaniem obiektu konserwator złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Według lwóweckich śledczych czyn nie zawierał zmian czynu zabronionego. Postępowanie umorzone. Konserwator złożył zażalenie. Co na to sąd?

 

 

Kilkanaście dni temu Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim odniósł się do złożonego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zażalenia na decyzję ws. umorzenia postępowania dotyczącego możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych właścicieli zabytkowego budynku we Wleniu.

Najstarszy budynek we Wleniu – ulica Kościelna 31

Nieco ponad rok temu informowaliśmy o agonii najstarszego budynku mieszkalnego we Wleniu, który jak głoszą podania w 1813 roku był bazą sztabu maszerujących przez miasteczko wojsk Napoleona. W marcu 2019 roku dach budynku zawalił się. Na szczęście elementy konstrukcji wpadły do środka i nikt postronny nie ucierpiał. Gmina dokonała rozbiórki wiszącego poszycia i zabezpieczyła obiekt.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Krzysztof Kurek Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w odpowiedzi na zapytania redakcji Lwówecki.info wyjaśnia, iż podjął w tej sprawie stosowne działania:

W związku z brakiem kontaktu z właścicielami obiektu i bardzo złym stanem obiektu, grożącym awarią budowlaną, która nastąpiła w dniu 5 marca 2019 r., kiedy to część dachu z tylną ścianą zawaliła się do środka a część zawisła nad chodnikiem, a Gmina Wleń ogrodziła budynek i zdemontowała części budynku zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mieniu, podjęliśmy następujące działania:

 

Pismem z dnia 15.01.2019 r. Zawiadomiliśmy Komendę Powiatową Policji we Lwówku Śląskim o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicielu obiektu poprzez jego nie zabezpieczenie, co doprowadziło do jego zniszczenia.

Komenda Powiatowa Policji zawiadomiła, że rozpoczęła postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Lwówku Śląskim w sprawie niszczenia zabytkowego budynku.

W dniu 28.06.2019 r. otrzymaliśmy postanowienie o umorzenie dochodzenia z uwagi, iż, czyn nie zawiera zmian czynu zabronionego.

 

Na te postanowienie złożyliśmy zażalenie do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze w dniu 3 lipca 2019 r.

Będzie ciąg dalszy sprawy

Pod koniec lipca Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim rozpoznał zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia. I nakazał ponownie rozpatrzyć sprawę.

Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim II postanowił zaskarżone postanowienie uchylić i sprawę przekazać do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim – tłumaczy Krzysztof Kurek Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze DWKZ.

 

Na marginesie:
W międzyczasie budynek zmienił właścicieli. Obecnie trwają tam prace mające na celu przywrócić mu dawną świetność.


Marek Dral – Lwowecki.info