W środę wieczorem odbyła się debata pomiędzy kandydatami na burmistrza Miasta i Gminy Wleń panem Marcinem Fludrem a Arturem Zychem.

W Pierwszej części spotkania obaj panowie krótko w 10-minutowych wystąpieniach przedstawili programy wyborcze. O ile pan Marcin Fluder odnosił się do konkretnych potrzeb mieszkańców i działań na rzecz poprawy jakości życia w gminie jego konkurent snuł wizje rozwoju na podstawie hipotetyczne zyski z planowanej w przyszłości inwestycji.

Marcin Fluder

Rozwój sieci wolno kanalizacyjnych w gminie to główny punkt mojego programu mówił między innymi. Program ten rozpoczęliśmy w 2014 roku. Na koniec kadencji była przygotowana dokumentacja, ale jej rozwój nie był kontynuowany. Żałuję, że stoi pusty budynek starego przedszkola. Pomysłem na jego zagospodarowanie jest domo opieki społecznej. Pan Fluder deklarował ze względu na coraz częściej pojawiające się susze działania ma rzecz lokalnych ujęć wody i wodociągowania. Jest to program realny dla realizacji, odnoszący się do realnych potrzeb. Nie będzie to kadencja pomysłów, ale realnych działań, deklarował. Ważna jest turystyka powinna przynosić dochód naszym mieszkańcom,którzy z tej turystyki żyją. Nie będę konkurować agroturystami budując hotele wchodząc w spółki, aby pozbawiać ich tego dochodu.Gmina nie jest od prowadzenia działalności gospodarczej anie inwestowania pieniędzy mieszkańców. Są to wasze pieniądze z waszych podatków.


Artur Zych

Skupił się na prowadzonych rozmowach, które w przyszłości przyniosą dotacje i dodatkoweśrodki, powinno się udać. Będzie budował hotel elektrownie fotowoltaiczna. Problem wody nie będzie rozwiązywał poprzez budowę wodociągów, tylko studnie
Nie ma możliwości, budowy kanalizacji w Strzyżowcu.

Po krótkiej prezentacji kandydaci, na przemian zadawali sobie nawzajem pytania.

Marcin Fluder
 pytał, dlaczego w programie konkurenta padło stwierdzenie o budżecie na koniec kadencji w 2014 roku w wysokości 10 milionów, gdy było dużo więcej.

Artur Zych przepraszał za pomyłkę.

Na pytanie Artura Zycha skąd wziąć pieniądze na budowę oczyszczalni ścieków. Marcin Fluder odpowiadał, że każda gmina miała zagwarantowane cztery miliony. Gdzie te pieniądze? Pytał, dlaczego nie zostały wykorzystane. Środki, które jeszcze pozostały w programach będzie można je wykorzystać, deklarował.

Odnośnie walki ze smogiem pan Fluder mówił, że programy wymiany źródeł ciepła pieców realizują wszystkie gminy, w których nie ma gazu. Są takie programy. Mieszkańcy Wlenia na ten program czekają,a środki nie są wykorzystywane.

Z kolei zapytał adwersarza o tereny inwestycyjne i brak stołówki przy szkole we Wleniu. Zarzucił, że w gminie panuje stagnacja, nawiązując do hasła wyborczego obecnego burmistrza sprzed czterech lat.

Artur Zych winę zrzucił na procedury.

Na pytanie odnośnie do budynku Basztowej Marcin Fluder wyjaśniał, że jest to budynek zabytkowy i może być restaurowany ze środków Ministerstwa Kultury. Pokazaliśmy, że potrafimy korzystać z tych środków – mówił.

Co się dzieje z nadzorem gminy przy termomodernizacji, są skarg mieszkańców, a gmina na nie nie reaguje. Pytał obecnego burmistrza.
Artur Zych zaprzeczył. Skargę określił jako donos, Częściowo potwierdził zarzuty. Że okna są niezgodne z projektem.

Co zrobić, aby przyciągnąć inwestorów?
Marcin Fluder – Najlepsze przykłady są z życia. Na przykład obniżenie podatku od środków transportu w jednej z gmin spowodowało rejestrację firm z okolicy i przyrost wpływów.

Kto zniszczył zabytkowy rynsztok na zamku kilkusetletnie kamienie leżą na kupie, zakończona inwestycja, a wszędzie panuje bałagan. Pytał z kolei.

Artur Zych – Jak prywatny właściciel wyremontuje mur to my wyremontujemy rynsztok. Trochę bez związku odpowiadał.

Co z koncepcją zagospodarowania Jeziora Pilchowickiego. Pytanie Artura Zycha, który uważał, że niewiele w tej sprawie zostało zrobione.
Marcin Fluder – Koncepcja zagospodarowania miała być koordynowana przez gminę Wleń a niewiele się działo.

Dlaczego nie pozostawiono zamku w rękach gminy, jeżeli gmina wydała 10 milionów na remont zamku? Pytał z kolei Artura Zycha
Burmistrz uważał,
 że to niemożliwe , lepszym rozwiązaniem jest przekazanie zamku.

Gdzie planuje pan parkingi na zamku? Dopytywał się Artur Zych

Koncepcja zagospodarowania przewidywała takie zadania. Takie miejsca są, trzeba rozmawiać z mieszkańcami Lenna. Odpowiadał Marcin Fluder.

Marcin Fluder – Wymiana opraw na led, dlaczego nie rozpoczęto inwestycji od wymiany starych słupów. Zarzucił burmistrzowi, że milionowa inwestycja przyniesie niewielkie oszczędności.
Artur Zych – Dzięki tym lampom światło świeci . Nie odpowiedział na program spłaty kosztów inwestycji.

Artur Zych pytał o plany jakie plany odnośnie do remontów dróg.
Marcin Fluder – Cieszą się, że nie zostały zrealizowane remonty dróg bez wymienna kanalizacji, a robić remont i po tem zrywać asfalt to byłoby bezsensu.

Marcin Fluder Jak zostanie sfinansowana gazyfikacja, Tylko z pożyczki? Jak pogodzić to z finansami. Czy za pieniądze gminy pan wybuduje i przekaże to operatorowi, są kwoty rzędu 30 – 40 milionów? Takie ankiety jak rozsyła gmina to przygotowuje firma, która będzie budował gazociąg.  Kto wybuduje gazociąg?


Artur Zych – Trzeba lobbowania, działania, zapewniał, że znajdzie pieniądze.


W podsumowaniu Marcin Fluder stwierdził, że na część pytań nie otrzymał odpowiedzi. Remont kościoła, który przez dziesiątki lat był wykorzystany jako magazyn nawozów jest nieracjonalny. Ściany są przesiąknięte chemikaliami. Musimy twardo stąpać po ziemi nie możemy działać wbrew prawu.


Artur Zych przedstawi osiągnięcia swojej kadencji. Termomodernizacja rewitalizacja itd.


Na pytania mieszkańców o przedszkole.

Marcin Fluder. Czekamy na plan zagospodarowania, który utkną w gminie. Należy kosztem innych inwestycji zająć się podstawowymi problemami mieszkańców, przedszkolem, szkołą to skłoni młodych ludzi do pozostania we Wleniu.

Na pytanie o basen.
Artur Zych. Basen
 ma zostać użyczony na okres 10 lat, kosztu remontu pokryje gmina, część prac ma zostać wykonana społecznie, a część wykona brygada remontowa.


Opinia na temat debaty i programów wyborczych


Marcin Fluder przedstawił spójny rzeczowy program  odnoszący się do problemów i realnych potrzeb mieszkańców. Kandydat twardo stąpający po ziemi. Według niego rozwój gminy ma się odbywać na podstawie aktywność firm i mieszkańców, a gmina ma stwarzać warunki poprzez odpowiednią  dla społecznej i gospodarczej działalności mieszkańców.


Artur Zych kilkakrotnie odwoływał się do marzeń,
 wizji, rozmów,  planów na przyszłość.
Rozwój gminy oparty o grupę remontową spółki gminne.

Relacja spisywana ” Na żywo” w trakcie debaty. Przepraszam, za ewentualne błędy i skróty.

%d bloggers like this: