kill_the_netUpload files...
Dni Wlenia anno domini 2020 odwołane | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Tegoroczne dni Wlenia zostały odwołane. Ma to związek z panującą pandemią koronawirusa oraz nadal obowiązującym zakazem zgromadzeń publicznych.

Przypomnijmy: Niemal dwa miesiące temu z inicjatywą rezygnacji z organizacji Dni Wlenia oraz memoriału imienia Michała Fludra wystąpił radny MarekDral. Jednocześnie zwracał się z prośbą o przekazanie zaoszczędzonych środków na pomoc lokalnym przedsiębiorcom oraz wsparcie opieki społecznej.

W związku z dynamicznie rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Wleń oraz ewentualnych turystów wnoszę o odstąpienie od przygotowań Dni Wlenia 2020. Jednocześnie wnoszę, o przygotowanie projektu uchwały zmieniającej budżet tak, żeby środki finansowe, które były przeznaczone na organizację Memoriału Ulicznego oraz Dni Wlenia 2020 przeznaczyć na pomoc przedsiębiorcom – ulgi w czynszu i podatku od nieruchomości, a także na wsparcie ośrodka pomocy społecznej, który w zaistniałej sytuacji ma zwiększoną liczbę zadań i obowiązków. – Pisał w skierowanej do burmistrza interpelacji.

Niestety jak się dowiadujemy do dzisiaj, na swój wniosek nie otrzymał żadnej odpowiedzi.