Informacja prasowa

 

Jesień przyniesie dobre zmiany w regionie! Dzięki wsparciu z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, w gminie Gryfów Śląski pojawi się plac zabaw, a gmina Wleń wymieni wiaty przystankowe.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych bierze udział w organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie granatowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Wśród laureatów jego trzeciej edycji znalazły się gminy Gryfów Śląski i Wleń. W pierwszej z nich, w Uboczu, powstanie plac zabaw. W miejscowościach Wleń, Bystrzyca i Bełczyna wymienione zostaną wiaty przystankowe. To kolejne projekty powstałe w regionie dzięki zaangażowaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W ubiegłych latach przy wsparciu z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” Urząd Gminy Wleń zakupił m.in. defibrylator, a Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Rząsiny” wykonało podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do hali w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego.

Tegoroczna edycja programu jest wyjątkowa – organizujemy ją na terenie 140 gmin i powiatów z całego kraju. Za nami dwie tury rekrutacji, do których zgłosiło się rekordowo dużo uczestników. Otrzymaliśmy 246 zgłoszeń, w których lokalne społeczności prezentowały swoje pomysły wzmacniające aktywność fizyczną, bezpieczeństwo, edukację, wspólną przestrzeń publiczną, środowisko naturalne lub zdrowie –  mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – Nasze granty to impuls do wprowadzenia dobrych zmian społecznych. Przekazywanie tej iskry daje ogromną satysfakcję, tym bardziej że proponowane projekty są coraz ciekawsze i odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców – dodaje.

Z efektów programu „WzMOCnij swoje otoczenie” korzystają niemal wszystkie grupy społeczne. Wśród nagrodzonych podmiotów nie brakuje ochotniczych straży pożarnych, szkół podstawowych, przedszkoli, ośrodków sportu oraz pomocy społecznej. Program rozszerza także swój zasięg terytorialny – dzięki niemu realizacji doczekały się projekty w województwach mazowieckim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim  i zachodniopomorskim. – Wspierając inicjatywy społeczne możemy wzmacniać gminy kompleksowo, umożliwiając wprowadzenie długotrwałych zmian, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców – informuje Aleksander Maicher z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – Tylko w gminach, w których prowadzimy budowę linii 400 kV Mikułowa –Świebodzice, zrealizowano aż 19 projektów na łączną kwotę ponad 380 tysięcy złotych! 

O nagrodzonych projektach, etapach realizacji i efektach, które przynoszą, przeczytać można na stronie programu www.wzmocnijotoczenie.pl.

Kontakt do Biura Prasowego programu:

Katarzyna Dziadko

+48 798 010 686

katarzyna.dziadko@propsypr.pl***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP)w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.  PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury. W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizują ponad 1600 km już istniejących linii.