kill_the_netUpload files...
Dofinansowanie do termomodernizacji | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Termomodernizacja budynków mieszkalnych miała zostać wizytówką Wlenia, stała się koszmarem dla mieszkańców.

Zgodnie z umową prace przy projekcie termomodernizacji budynków ostatecznie zakończono 30 listopada 2018 roku. Już w trakcie realizacji robót mieszkańcy zgłaszali liczne uwagi zarówno co do terminowości wykonanych prac jak i ich jakości.

Prawdziwa bomba wybuchła w kwietniu 2019 roku.
Burmistrz ujawnił wówczas, iż wspólnoty za wykonane prace są winne gminie nawet 750.000 złotych, których nie przelały na konto urzędu. Niektóre wspólnoty dostały wezwania do zapłaty pod groźbą procesów sądowych. Nieprawidłowości, do jakich rzekomo mogło dojść, miały sięgać setek tysięcy złotych. Do dzisiaj Prokuratura Rejonowa we Lwówku Śląskim prowadzi postępowanie, a z informacji do których dotarliśmy wynika, iż w tej sprawie przesłuchiwani są kolejni świadkowie.

Mieszkańcy obciążeni spłatą zaciągniętych kredytów oraz odsetek wielokrotnie starali się uzyskać informacje związane z sytuacją finansową wspólnot oraz rozliczeniami za wykonane prace. Jednak władze gminy konsekwentnie odmawiały udzielenia odpowiedzi. Również Rada Miasta i Gminy nie wszczęła żadnych działań mających na celu wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości .

Dlaczego z takim uporem burmistrz odmawiał mieszkańcom podstawowej wiedzy na temat rozliczeń finansowych?

Portal wleninfo.pl wielokrotnie informował o nieprawidłowościach, do których doszło zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w rozliczeniach z Urzędem Marszałkowskim. W czerwcu bieżącego roku opublikowaliśmy dokumenty, z których wynika, że powodem, dla którego mieszkańcy wspólnot od blisko dwóch lat nie mogą uzyskać dofinansowania za prace termomodernizacyjne, są liczne błędy i braki o charakterze formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym w złożonej do UM przez burmistrza dokumentacji.

Jeszcze kilkanaście dni temu burmistrz Artur Zych przyznał, iż z wykonawcami nie podpisano protokołów odbioru końcowego.

Ostatecznie wspólnoty biorące udział w termomodernizacji dofinansowanie otrzymały. Pytanie w jakim wymiarze. Do sprawy powrócimy.