kill_the_netUpload files...
Drastyczna podwyżka cen wody. | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

O blisko 40% od pierwszego stycznia podrożała woda, cena odprowadzania ścieków pozostała na dotychczasowym poziomie.

Koszt 1m3 wody i odprowadzenia ścieków dla odbiorcy indywidualnego na terenie Gminy Wleń wyniesie 14,41 złotych.

Nowe stawki zostały ustalone przez Burmistrza Artura Zycha i są naliczane przez PWiK w Bolesławcu. Będą obowiązywały przez kolejnych 18 miesięcy. Ma to związek z wypowiedzeniem umowy dotychczasowemu operatorowi spółce Izery i wejściem Gminy Wleń w spółkę z Przedsiębiorstwem Wodno – Kanalizacyjnym z Bolesławca.

Dotychczasowa cena wody 5,14 zł/ 1m3 – Cena ustalona przez Burmistrza 7,13 zł/ 1m3 (wzrost o blisko 40%)

W cenie wody i odprowadzania ścieków dla odbiorcy indywidualnego należy uwzględnić dopłatę przez Gminę Wleń oraz opłatę abonamentową. Mimo wzrostu cen dopłata nie uległa zwiększeniu.

Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu