kill_the_netUpload files...
Drastyczna podwyżka opłaty śmieciowej | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Niemal bez echa przeszła podwyżka opłat za wywożenie śmieci . Na wniosek burmistrza Artura Zycha Rada Miasta i Gminy Wleń 28 lutego przyjęła nowe zdecydowanie wyższe od dotychczasowych stawki tak zwanej opłaty śmieciowej.

16 zł miesięcznie – zapłacą gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;

40 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;

65 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.

Jeżeli w gospodarstwie domowym śmieci nie są segregowane ustala się miesięczne stawki wyższe od stawek w przypadku segregacji odpadów.

33 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;

60 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;

85 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość