kill_the_netUpload files...
GMINA WLEŃ DOŁUJE W RANKINGACH | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Kończy się kadencja burmistrza Artura Zycha. Przypomnijmy, cztery lata temu szedł do wyborów pod hasłem Stop Stagnacji. Jak dokonania A. Zycha wyglądają na tle innych samorządów?

Aby nie być posądzonym o stronniczość, poniżej publikujemy dane z rankingów pisma Wspólnota.

Wspólnota to pismo o tematyce samorządowej, docierające do 98 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.

Jak w rankingach Wspólnoty wypada Gmina Wleń w okresie 2014 – 2017?

MIEJSCE GMINY WLEŃ W RANKINGU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

ROK        2015  2016  2017
MIEJSCE   133   132    234 Wleń
180 Lwówek Śląski
202 Gryfów Śląski
198 Jeżów Sudecki

Jak widać w lat 2015 i 2016 Gmina Wleń utrzymywała stosunkowo wysoką pozycję. Trzeba tu uwzględnić, że w roku 2015 zostało zakończone finansowanie inwestycji rozpoczętych jeszcze rok wcześniej przez burmistrza Bogdana Mościckiego i pełniącego wówczas funkcję jego zastępcy Marcina Fludra.

Załamanie inwestycji nastąpiło w trzecim roku urzędowania A . Zycha. Gmina Wleń spadła w rankingu blisko o sto pozycji,

MIEJSCE GMINY WLEŃ W RANKINGU ZAMOŻNOŚCI

ROK       2014  2015  2016  2017
MIEJSCE  414   514    570    506

Równie źle wygląda ranking bogactwa, zamożności samorządów. O ile w 2014 gmina zajmowała 414 miejsce to już w pierwszym roku urzędowania A.Zycha nastąpił spadek o 100 pozycji. W kolejnym roku zapaść była jeszcze większa. Gmina Wleń zajęła dopiero 570 miejsce. W 2017 roku nastąpiła niewielka poprawa, ale do pozycji z ostatniego roku urzędowania B.Mościckiego i M.Fludra nadal dzieli Gminę Wleń prawie 100 miejsc.

Od zajętego w danym roku miejsca ważniejsze są tendencje w okresie dwu, trzyletnim, a te w obu opracowaniach są dla Gminy Wleń pod rządami obecnego burmistrza bardzo niekorzystne i wyraźnie pokazują tendencję spadkową.

Źródło:
http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/