Kończy się kadencja burmistrza Artura Zycha. Przypomnijmy, cztery lata temu szedł do wyborów pod hasłem Stop Stagnacji. Jak dokonania A. Zycha wyglądają na tle innych samorządów?

Aby nie być posądzonym o stronniczość, poniżej publikujemy dane z rankingów pisma Wspólnota.

Wspólnota to pismo o tematyce samorządowej, docierające do 98 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.

Jak w rankingach Wspólnoty wypada Gmina Wleń w okresie 2014 – 2017?

MIEJSCE GMINY WLEŃ W RANKINGU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

ROK        2015  2016  2017
MIEJSCE   133   132    234 Wleń
180 Lwówek Śląski
202 Gryfów Śląski
198 Jeżów Sudecki

Jak widać w lat 2015 i 2016 Gmina Wleń utrzymywała stosunkowo wysoką pozycję. Trzeba tu uwzględnić, że w roku 2015 zostało zakończone finansowanie inwestycji rozpoczętych jeszcze rok wcześniej przez burmistrza Bogdana Mościckiego i pełniącego wówczas funkcję jego zastępcy Marcina Fludra.

Załamanie inwestycji nastąpiło w trzecim roku urzędowania A . Zycha. Gmina Wleń spadła w rankingu blisko o sto pozycji,

MIEJSCE GMINY WLEŃ W RANKINGU ZAMOŻNOŚCI

ROK       2014  2015  2016  2017
MIEJSCE  414   514    570    506

Równie źle wygląda ranking bogactwa, zamożności samorządów. O ile w 2014 gmina zajmowała 414 miejsce to już w pierwszym roku urzędowania A.Zycha nastąpił spadek o 100 pozycji. W kolejnym roku zapaść była jeszcze większa. Gmina Wleń zajęła dopiero 570 miejsce. W 2017 roku nastąpiła niewielka poprawa, ale do pozycji z ostatniego roku urzędowania B.Mościckiego i M.Fludra nadal dzieli Gminę Wleń prawie 100 miejsc.

Od zajętego w danym roku miejsca ważniejsze są tendencje w okresie dwu, trzyletnim, a te w obu opracowaniach są dla Gminy Wleń pod rządami obecnego burmistrza bardzo niekorzystne i wyraźnie pokazują tendencję spadkową.

Źródło:
http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

%d bloggers like this: