kill_the_netUpload files...
Kiedy zakończą sie prace na rynku? | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Przedłużają się prace oraz związane z tym niedogodności dla mieszkańców przy remoncie nawierzchni rynku we Wleniu. Informuje Burmistrz Artur Zych.

Roboty zgodnie z umową miały zostać zakończone do końca listopada bieżącego roku. Jednak obserwując postępy prac, trudno było uwierzyć w dotrzymanie terminów.

Potwierdza to oświadczenie burmistrza, który informuje, iż gmina Wleń wystąpiła o przedłużenie tego terminu co najmniej na początek przyszłego roku.

Biorąc pod uwagę nadchodzącą zimę i związane z tym postępujące pogorszenie warunków atmosferycznych można przypuszczać, że zakończenie prac może przesunąć o kolejnych kilka kolejnych miesięcy.

Tymczasem w pobliskim Lubomierzu, przy podobnym zakresie robót wszystkie prace zostały zakończone w terminach, a związane z tym uciążliwości ograniczone do niezbędnego minimum.


Andrzej Jaśkiewicz