kill_the_netUpload files...
Kolejne świetlice w gminie | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Budowa nowych świetlic będzie pierwszym zadaniem realizowanym przez Gminę Wleń po ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Urząd Miasta i Gminy ogłosił przetarg na budowę dwóch tego typu obiektów. Jeden powstanie w sołectwie Radomice, drugi w Bystrzycy.

Dodatkowego smaczku całej sprawie dodaje fakt, że przetarg na budowę został ogłoszony jeszcze przed formalnym uchwaleniem budżetu przez Radę Miasta i Gminy.

W budynku świetlicy, która powstanie w Bystrzycy znajdzie się miejsce między innymi na sale spotkań gromadzkich do 50 osób, pomieszczenie gospodarcze dla Koła Gospodyń Wiejskich, zaplecze sanitarne, pomieszczenie techniczne, salę zajęć dydaktycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych, oraz siłownię fitness dla młodzieży i dorosłych.

Bardzo podobne rozwiązania architektoniczne przestrzenne będzie miała świetlica w Radomicach. Tu również przewidziano salę spotkań gromadzkich, pomieszczenie dla kół gospodyń wiejskich zaplecze sanitarne, salę zajęć dydaktycznych oraz siłownię fitness dla dzieci młodzieży i dorosłych.

Na budowę świetlicy w Radomicach oraz zaplecza sportowego w Bystrzycy budżecie przewidziano 1.164.000 zł. Na budowę świetlic gmina otrzymała dofinansowanie.