Rozpoczął się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystrzyca. W ramach zadania do sieci zostaną podłączone kolejne gospodarstwa domowe. Kanalizacja będzie umożliwiać grawitacyjny odpływ ścieków z poszczególnych posesji oraz odprowadzenie ich do już istniejącej sieci. Koszt inwestycji to 3 835 350,00 zł .

%d bloggers like this: