kill_the_netUpload files...
Można dostać do 3,5 tysiąca złotych na sprzęt komputerowy dla dziecka | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Za pieniądze można kupić nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem można kupić także usługę zapewniającą dostęp do Internetu a nawet opłacić ubezpieczenie zakupionego sprzętu!

Redakcja Lwówecki.info już 5 października informowała o uruchomieniu programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Budżet finansowanego z Funduszy Europejskich działania to 80 milionów złotych.

– To kolejny program wsparcia dla gmin, gdzie funkcjonowały PGR-y. Po środkach na inwestycje – tym razem pomoc kierujemy do dzieci w wieku szkolnym, które potrzebują sprzętu komputerowego, by mieć równe szanse edukacyjne – tłumaczył Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na jakie wsparcie mogą liczyć poszczególne gminy? To zależy od liczby zgłoszonych dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Poziom dofinansowania to iloczyn liczby dzieci i określonej w dokumentacji maksymalnej stawki na zestaw komputerowy, czyli 3500 zł.

Zaledwie kilka dni po informacji o uruchomieniu programu (13.X) do składania wniosków zachęcał Burmistrz Gryfowa Śląskiego. Tuż po nim do udziału w programie namawiał Burmistrz Lubomierza. W gminie Wleń o wsparciu dla dzieci było cicho.

Sprawą po medialnych doniesieniach mocno zainteresował się jeden z mieszkańców gminy Wleń, który od ubiegłego tygodnia dopytywał urzędników o program i możliwość składania wniosków. Ów pan nie chciał wsparcia dla swoich dzieci, bo jak nam tłumaczy stać go na takie zakupy, ale zależało mu, żeby jego sąsiedzi, których nie stać na sprzęt mogli z rządowego wsparcia skorzystać.

Godny podziwu upór mieszkańca przyniósł najwyraźniej efekt. Wczoraj (25.X) burmistrz Wlenia Artur Zych poinformował o możliwości składania przez mieszkańców wniosków i dał im na to do 29 października!

Urząd Miasta i Gminy Wleń planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości/gminie gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.” – czytamy w gminnym komunikacie.

Pełna dokumentacja dostępna jest w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń lub w sekretariacie Zespołu Szkól im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. Można ją również pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Ważne! Prosimy o dołączenie do oświadczeń dokumentów lub oświadczenia potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR oraz danych umożliwiających kontakt z osobą składającą oświadczenie. Oświadczenia należy składać łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym fakt zatrudnienia w PPGR. w pok. nr 4 lub przesłać skan dokumentów na adres e-mail: jzatylna@wlen.pl

Termin składania oświadczeń mija 29 października 2021 r. o godz. 14:30. Oświadczenia, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane! Liczy się kolejność składania wniosków! Kontakt w sprawie programu: tel. 512 293 244.” – piszą wleńscy urzędnicy.

W ramach dofinansowania będzie można otrzymać:

  • nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załączniki nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Gmina Wleń zaznacza, iż w przypadku pozyskania grantu, Gmina zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nie otrzymania dofinansowania, projekt nie będzie realizowany.