kill_the_netUpload files...
Nawet 5000 złotych kary za brak kagańca | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Wychodzisz ze swoim pupilkiem na spacer. Zapomniałeś smyczy i kagańca możesz zapłacić 1000 złotych. A jeżeli twój piesek należy do tak zwanych ras niebezpiecznych, grzywna wyniesie 5000 złotych i na nic tłumaczenie — panie on taki spokojny i łagodny. Podobna kara będzie grozić tym, którzy nie mają zabezpieczonej posesji. Jeśli  pies biega wokół domu, który nie ma ogrodzenia, to również jest odpowiedzialny za stwarzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka. Jeżeli komuś do tej pory brakowało wyobraźni to wysokość sankcji zdecydowanie na nią wpływa.

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń jest związana z bardzo niebezpiecznymi i częstymi ostatnio sytuacjami, gdy psy bez odpowiedniej opieki i nadzoru atakowały dzieci i dorosłych. Do tej pory kara za brak nadzoru nad zwierzęciem wynosiła 250 złotych. Teraz się to zmienia i to drastycznie. Oczywiście należy przy tym zachować rozsądek. Właściciel york, mopsa jamnika pudełka czy małego ratlerka raczej nie zostanie ukarany za brak kagańca.

Tak tłumaczy zmianę przepisów Ministerstwo Sprawiedliwości:
Ustawa zaostrza kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Jeśli właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5 000 zł, a nawet ograniczeniem wolności. Do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia groziła grzywna w wysokości zaledwie do 250 zł.

Z drugiej strony swobodnie biegające po Wleniu bez opiekuna duże psy, wprawiające w popłoch nie tylko dzieci, ale również dorosłych to niemal norma. Nowe przepisy weszły w życie 15 listopada. Jak i czy wpłyną na zachowanie nieodpowiedzialnych opiekunów? To zależy teraz tylko i wyłącznie od tego, jak służby porządkowe będą egzekwowały prawo.

Jak zmieniły się przepisy kodeksu wykroczeń e tej sprawie? Poniżej krótkie zestawienie:

Było:
Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Jest:
Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Było:
Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Jest:
Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Czym są zwykłe i nakazane środki ostrożności w przypadku zwierząt?
Ustawa o ochronie zwierząt mówi, że:
Art. 10a. ust. 3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Podsumowując
Psy (ale nie te ras groźnych) nadal można wyprowadzać bez smyczy poza terenami publicznymi  zgodnie z Kodeksem wykroczeń jednak należy mieć nad nim mieć kontrolę i nie dopuszczać do stworzenia przez nie zagrożenia dla ludzi.