kill_the_netUpload files...
Nieoficjalne wyniki wyborów uzupełniających w gminie Wleń | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Wojciecha Michonia, Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem z dnia 2 października 2020 zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń w okręgu nr 4 obejmującym ulice: Dworcowa, Górska, Kościelna, Lipowa, Osiedle Zachodnie, Piastowska, Stefana Batorego, Szkolna.

Udział w wyborach wzięły trzy komitety

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGATY
HOŁDOWICZ;

 • skrót nazwy: KWW AGATY HOŁDOWICZ;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
  Komitetu jest: Stanisław Michał Hołdowicz;
 • siedziba Komitetu: ul. Michała Stachowicza 8/1, 59-610 Wleń;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Wleń;

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA
KONDRATOWICZA;

 • skrót nazwy: KWW ANDRZEJA KONDRATOWICZA;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
  Komitetu jest: Piotr Rafał Pers;
 • siedziba Komitetu: ul. Górska 10, 59-610 Wleń;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Wleń.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA
KOCZARSKIEGO;

 • skrót nazwy: KWW MARKA KOCZARSKIEGO;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
  Komitetu jest: Marek Koczarski;
 • siedziba Komitetu: ul. Stefana Batorego 1/1, 59-610 Wleń;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Wleń.

Nieoficjalne wyniki wyborów:

Andrzej Kondratowicz – 30 głosów

Agata Hołdowicz – 15 głosów

Marek Koczarski – 12 głosów