Rada Powiatu Lwóweckiego wyraziła wolę uruchomienia dwóch linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Lwóweckiego.

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Lwóweckiego wyraziła wolę uruchomienia następujących linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Lwóweckiego, dla których organizatorem jest Powiat Lwówecki:

  1. Lubomierz – Milęcice – Pławna Górna – Pławna Dolna – Mojesz – Lwówek Śląski – Rakowice Wielkie – Lwówek Śląski.
  2. Wleń – Bystrzyca – Bełczyna – Radomiłowice – Przeździedza – Marczów – Sobota – Lwówek Śląski.

Przewozy będą dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, którego celem jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dopłata w 2021 r. została ustalona w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł od 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy sfinansowaniu ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca 2019 r.


Lwowecki.info