Po rezygnacji z funkcji dyrektora wleńskiego ośrodka kultury przez panią Annę Komsta Burmistrz Artur Zych ogłosił konkurs, na objęcie tego stanowiska. Wśród stawianych kandydatowi wymagań znalazła się między innymi umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, sportowo rekreacyjną oraz twórczością artystyczną. Doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość zasad organizowania i funkcjonowania instytucji kultury. Wszystkie wymagania stawiane kandydatowi spełnił pan Daniel Antosik. Nowemu dyrektorowi życzymy samych sukcesów.


%d bloggers like this: