kill_the_netUpload files...
Orszak Trzech Króli | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Święto Objawienia Pańskiego, zwane potocznie Świętem Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w chrześcijaństwie. Uczestnictwo w barwnej procesji jest symboliczną manifestacją przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich.

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy przybyli ze Wschodu do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. – Nowy Testament Ewangelia wg św. Mateusza 2:1-12

Od stuleci Święto Trzech Króli nieodmiennie wiąże się z tradycją wystawiania jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. Początkowo były one znane we Włoszech, później we Francji. W średniowieczu rozpowszechnili je franciszkanie. Legenda głosi nawet, że tradycję wystawiania jasełek (tak jak i budowę szopek bożonarodzeniowych) zapoczątkował sam św. Franciszek z Asyżu.

Orszak Trzech Króli to największe na świecie uliczne jasełka. W naszym kraju wydarzenie organizowany jest od jedenastu lat i z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Przybywa miejscowości na orszakowej mapie, przybywa i wiernych w poszczególnych orszakach. W ubiegłym roku zorganizowano je w 644 miejscowościach. W tegorocznym wydarzeniu udział wezmą wierni z ponad 750 miejscowości w Polsce oraz 22 za granicą (w 13 państwach).

W tym roku, z okazji 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II, Orszaki odbywały się pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”. W orszakowych scenariuszach znalazło się wiele odniesień do nauczania Ojca Świętego, rozpoznamy tytuły jego książek, Encyklik, Adhortacji, a także fragmenty jego najbardziej znanych kazań i wypowiedzi.

NA terenie gminy Wleń tradycja organizowania Orszaków Trzech Króli zupełnie zanikła.
Jak wyglądało to przed laty pokazuje zdjęcie z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku wykonane w Strzyżowcu

Marek Dral – Lwówecki.info