kill_the_netUpload files...
Parkowanie na ulicy Ogrodowej zabronione | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Na ulicy Ogrodowej od skrzyżowania z ulicą Stachowicza, do skrzyżowania z Jana Pawła II Urząd Miasta i Gminy ustanowił Strefę Zamieszkania. Oznacza to między innymi, że obowiązuje tu bezwzględny zakaz parkowania poza miejscami oznaczonymi. Problem w tym, iż takich miejsc nie wyznaczono. Parkując na ulicy Ogrodowej, kierowcy narażają się na mandat karny, oraz „punkty”

Kilka miesięcy temu pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wleń zamontowali znaki wyznaczające na niemal całym przebiegu ulicy Ogrodowej Strefę Zamieszkania

Co to w praktyce oznacza dla kierowców i pieszych? Niestety wydaje się, że burmistrz Artur Zych, podejmując taką decyzję, nie do końca zdawał sobie sprawę z konsekwencji dla kierujących i mieszkańców.

W oznakowanej niebieskimi tablicami Strefie Zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Przede wszystkim, ogólnie rzecz biorąc, obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo pieszych. Pieszy może, ale nie musi korzystać z chodnika – jeśli chce, może spacerować po jezdni.

Maksymalna dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania to 20 km/h (dotyczy nie tylko samochodów – także rowerów). Ograniczenia dotyczą również parkowania pojazdów.

Zgodnie z Kodeksem Drogowym parkowanie w Strefie Zamieszkania we Wleniu na ulicy Ogrodowej dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych (za pomocą znaków poziomych lub pionowych). (Miejsca parkingowe muszą zostać wyznaczone liniami na ulicy lub znakami pionowymi).

Co, jeżeli nie stosujemy się do przepisów kodeksu? Jak wyjaśnia Mł. insp. Mariusz Tański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dla portalu www.prawo drogowe

Nie zastosowanie się do w/w znaku i w/w przepisu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 100 zł – zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 z późn. zm.) oraz wpisanie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – 1 tzw. punktu karnego.

Problem w tym, że na terenie Wlenia nikt sobie przepisami ruchu drogowego uwagi nie zaprząta. Na ulicy Ogrodowej, która niemal w całości została objęta Strefą Zamieszkania” nie wyznaczono ani jednego parkingu. W obecnym stanie prawnym każdy kierowca parkujący na tej ulicy powinien zostać ukarany mandatem karnym oraz dodatkowo„punktami”

Dodatkowego smaczku całej sprawie dodaje, to, iż na terenie strefy parkują radni Miasta i Gminy Wleń oraz komendant Straży Miejskiej.

O to, kto podjął decyzję w sprawie ustanowienia Strefy Zamieszkania? Czy w tej sprawie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami i dlaczego nie egzekwuje się prawa przez podległe burmistrzowi służby, zapytam pisemnie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.