kill_the_netUpload files...
Po węgiel do Izer | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Gminna spółka, której udziałowcami są cztery gminy: Lubomierz, Wleń, Stara Kamienica i Gryfów Śląski rozważa możliwość podjęcia się dystrybucji węgla.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Spółka z o.o. powstał po podpisaniu umowy o przystąpieniu do realizacji wspólnej inwestycji czterech gmin: Lubomierza, Gryfowa Śląskiego, Starej Kamienicy i Wlenia, wszystkie cztery gminy mają równy udział w przedsięwzięciu, po 25 %.

W obliczu kryzysu energetycznego, astronomicznych cen węgla i problemów z jego dostaniem na rynku Polski rząd wyszedł z propozycją, żeby dystrybucją czarnego złota zajęły się samorządy. Taki proces o ocenie władz centralnych ma spowodować eliminację pośredników a tym samym obniżenie jego ceny oraz szybszy proces dystrybucji.

„Węgiel jest towarem deficytowym, trzeba za niego płacić drogo i państwo polskie wchodzi w tę przestrzeń między wysoką ceną na rynkach światowych a ceną, jaką chcemy zaproponować mieszkańcom” – powiedział podczas konferencji prasowej w Otwocku premier Mateusz Morawiecki, który zapewniał, iż w kraju jest tysiąc gmin zainteresowanych realizacją dystrybucji węgla do mieszkańców.

Obecnie trwa proces tworzenia przepisów dających gminom możliwość zajęcia się dystrybucją węgla.

„Mam nadzieję, że ustawa, która będzie bardzo elastyczna, zostanie szybko przeprocedowana w Sejmie i Senacie i że szybko podpisze ją prezydent.” – mówił szef rządu, który wskazywał, iż ustawa ma dać samorządom pełną elastyczność w kwestii dystrybucji węgla.

„Gminy będą mogły to robić samodzielnie, będą mogły działać w porozumieniu z innymi gminami, dystrybucję węgla można zorganizować przez spółkę komunalną lub przez skład węgla, z którym gmina podpisze umowę, wreszcie z pomocą grup producenckich rolników, którzy posiadają wagi.” – wyjaśniał Mateusz Morawiecki.

W naszym regionie takim zadaniem ma się zająć spółka IZERY. Jak wyjaśnia jej prezes, to na razie jest na etapie pomysłu i oczekiwania na stosowne rozwiązania prawne. Niemniej Pan Wiesław Gierus przyznaje, iż włodarze trzech gmin Starej Kamienicy, Wlenia i Lubomierza wyrazili zainteresowanie pomocą dla mieszkańców, którą w praktyce miałaby zająć się właśnie gminna spółka. Prezes nie kryje, iż byłoby to spore wyzwanie tak dla spółki i jej pracowników, ale zapewnia, iż jeżeli takie decyzje zapadną, to z pewnością IZERY sobie z tym poradzą.

Wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji prasowej w Otwocku mówił, że Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy wprowadzającej gwarantowaną cenę nabycia węgla przez gminę na poziomie maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę. Warto pamiętać tu, iż to cena nabycia węgla przez Gminę. Do niej trzeba będzie i tak doliczyć koszty transportu, dystrybucji i obsługi.

W przyszłym tygodniu ustawą ma się zająć sejm. Później ta trafi do senatu i prezydenta.


Marek Dral – Lwowecki.info