kill_the_netUpload files...
Polskie Sieci Elektroenergetyczne i fundacja Odyseja Umysłu wspierają rozwój nauczycieli i uczniów. | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i fundacja Odyseja Umysłu wspierają rozwój nauczycieli i uczniów.

Kolejne szkolenie dla dolnośląskich pedagogów już za nami

W dniach 15-17 listopada w Sokołowcu odbyło się szkolenie przygotowujące nauczycieli z regionu do pracy z uczniami przy tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu edukacyjnego Odyseja Umysłu. Po ukończeniu szkolenia nauczycielom wręczono certyfikaty trenerów, dzięki którym będą mogli stworzyć i zarejestrowa

drużyny.
W lutym przyszłego roku będą one mogły wziąć udział w eliminacjach regionalnych konkursu we Wrocławiu.

W szkoleniu inaugurującym konkurs w regionie wzięli udział nauczyciele ze szkół podstawowych w Sokołowcu i Płóczkach Górnych. Uczestniczyli w warsztatach poświęconych zagadnieniom takim jak rola wychowawcza i obowiązki trenera odysejowej drużyny, integracja zespołu zadaniowego i moderacja jego pracy. Nauczycieli dowiedzieli się także, jak pobudzać ciekawość oraz twórcze i kreatywne myślenie uczniów. Prowadzący szkolenie przedstawili również historię konkursu w Polsce i na świecie oraz zasady uczestnictwa.

To jedno z ciekawszych szkoleń, w jakich wzięłam udział. Zajęcia były inspirujące i angażujące. Z pewnością wykorzystam poznane metody na lekcjach, mam też zamiar zaprosić swoich uczniów do udziału w programie Odyseja Umysłu – mówi Agnieszka Szczucka, jedna z nauczycielek.

Zaproszenie szkół i nauczycieli z Sokołowca oraz Płóczek – a wcześniej także z Lubania, Wlenia, Radostowa, Nowogrodźca, Sulikowa, Siekierczyna i Platerówki – do udziału w tegorocznej edycji konkursu to efekt współpracy Odysei Umysłu i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. PSE, krajowy operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego, budują na Dolnym Śląsku linię 400 kV relacji Mikułowa-Świebodzice. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Turów po jej rozbudowie o nowy blok o mocy 480 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów południowo-zachodniej części kraju.

W ramach współpracy z fundacją i prowadzonych działań dobrosąsiedzkich, PSE zaprosiły do udziału w konkursie także liczne grono szkół z innych województw – wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział już 72 nauczycieli z 23 placówek z 21 gmin.

Odyseja Umysłu to międzynarodowy program realizowany w formie konkursu kreatywnego rozwiązywania problemów. W tym roku jest to jego 29. polska edycja. Celem Odysei jest rozwój zdolności twórczych, które posiada każdy młody człowiek. Uczestnicy pracują w kilkuosobowych zespołach (od 5 do 7 osób), przez kilka miesięcy rozwiązując wybrane przez siebie zadanie pod okiem wyszkolonego trenera (nauczyciela). Każda drużyna decyduje się na jeden z pięciu problemów o charakterze projektowym. Nawiązują one do różnych talentów czy zainteresowań i wymagają zastosowania wiedzy w praktyce. Swoje rozwiązanie zespoły przedstawiają w formie kilkuminutowej prezentacji scenicznej, a efekty ich pracy są oceniane przez sędziów.

Odyseja Umysłu to inicjatywa, która wzbogaca i uatrakcyjnia pozalekcyjną ofertę szkoły, doskonale sprawdzając się jako element systemu wspierania talentów i okazja do spotkań koła zainteresowań oraz forma zajęć świetlicowych.

Więcej informacji o konkursie oraz działalności jego partnera głównego dostępnych jest na stronach: odyseja.org oraz raport.pse.pl.