kill_the_netUpload files...
Powiat lwówecki wzMOCni swoje otoczenie | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Mimo trwającej pandemii i gorszej sytuacji finansowej polskich samorządów, w małych społecznościach wciąż rodzą się ciekawe inicjatywy. W zakończonej właśnie II edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” Polskie Sieci Elektroenergetyczne przekazały ponad 2 miliony złotych na realizację 107 projektów, które zmienią lokalne otoczenie w 70 polskich gminach. Z przyznanych grantów skorzystają gminy z powiatu lwóweckiego – Lwówek Śląski, Gryfów Śląski oraz Wleń.

Kreatywność i znajomość potrzeb mieszkańców to największa przewaga lokalnych działaczy – to w ich głowach rodzą się ciekawe pomysły. Często przeszkodą dla ich realizacji jest jednak brak funduszy. Aktywistom, gminom i instytucjom pomagają programy grantowe. Jednym z  nich jest inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”, której celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea programu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Dolny Śląsk stawia na edukację i zdrowie

W tym roku w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” udział wzięły samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe z terenu ponad 70 gmin z całej Polski. Dolny Śląsk ma aż 26 zwycięskich projektów. Najwięcej inicjatyw zgłosiły urzędy gmin (19 projektów), a także jednostki samorządowe (4) oraz organizacje pozarządowe (3). Projekty można było zgłosić w  aż 6 kategoriach – dolnośląscy laureaci postawili na edukację (29%) oraz zdrowie (26%). Zwycięskie okazały się też projekty w kategoriach rozwój wspólnej przestrzeni (19% projektów), aktywność fizyczną (19%), bezpieczeństwo (7%).

–– W związku z pandemią zmieniliśmy zasady przyznawania grantów, aby móc lepiej zareagować na potrzeby lokalnych społeczności. Zainteresowanie naszym programem było bardzo duże. W II edycji otrzymaliśmy w sumie ponad 200 zgłoszeń, a 107 z nich wybraliśmy do realizacji. Wśród nich znalazły się cztery projekty z powiatu lwóweckiego, które nagrodziliśmy grantami w wysokości 80  tysięcy złotychmówiAleksander Maicher zWydziału Komunikacji Społecznej PSE – Zależy nam, by projekty, które wspieramy, wprowadzały pozytywne i trwałe lokalne zmiany i  jednocześnie służyły przez długie lata. Poprzez program „WzMOCnij swoje otoczenie” chcemy stale przesyłać dobrą energię pomocy i społecznego zaangażowania, służąc mieszkańcom i  sąsiadom naszych inwestycji – dodaje.

W II edycji programu gmina Lwówek Śląski przeznaczyła swój grant na wykonanie zadaszenia gminnej muszli koncertowej – gminnego miejsca rozwoju kultury. W ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij Swoje Otoczenie” wykonane zostanie drewniane zadaszenie sceny w stylu nawiązującym do istniejącej już infrastruktury.

Ten sam urząd zbuduje system napowietrzania w miejskich stawach w gminnym parku. Takie działanie pozytywnie wpływa na środowisko, poprawia też walory estetyczne i jakość stojącej wody. Inwestycja ma zachęcić mieszkańców do spacerowania i cieszenia się przyrodą.

W gminie Gryfów Śląski laureatem programu zostało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny. Swój grant przeznaczy na likwidację barier architektonicznych dla uczniów i rodziców na terenie Szkoły Podstawowej w Rząsinach.

Z kolei Urząd Gminy we Wleniu zakupi defibrylator, stacje dezynfekujące, bezdotykowe dozowniki oraz termometry bezprzewodowe. Skorzystają z nich jednostki samorządowe – ośrodek kultury, sportu i turystyki, szkoły oraz świetlice wiejskie.

Na terenie powiatu lwóweckiego PSE realizują projekty inwestycyjne budowy linii 400 kV Mikułowa-Czarna oraz linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice. Celem projektów jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów po rozbudowie jej o nowy blok
o mocy 480 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów południowo-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a szczególnie największego odbiorcy na tym obszarze – Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM).

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” PSE organizują po raz drugi. W ubiegłym roku, dzięki grantom na łączną kwotę ponad 1,6 miliona złotych, zrealizowano ponad 80 projektów społecznych.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Kontakt do Biura Prasowego programu:

Olga Walentynowicz
tel. +48 791 398 282
media@wzmocnijotoczenie.pl

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla  polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury.