Tego w historii Wlenia jeszcze nie było. Władze gminy zastawiają zamek. Umowa pożyczki już została podpisał.

 

 

Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 3.970.767,37 zł na stanowiącej własność Gminy Wleń nieruchomości zabudowanej ruinami zamku położonej w miejscowości Łupki, obejmującej działkę nr 230 o pow. 0,4444 ha na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu zabezpieczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację zadania “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II” – możemy przeczytać w przedstawionym radnym projekcie uchwały.

Gmina Wleń zwróciła się do WFOŚiGW we Wrocławiu o udzielenie pożyczki na realizację zadania “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”. W dniu 27 maja 2020 roku umowa pożyczki została podpisana. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie hipoteka na majątku Gminy Wleń” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wleń

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wleń.

 

W 1993 roku na ekrany kin trafił film pt.: „Robin Hood: Faceci w rajtuzach”. Wiele scen z tego filmu stało się kultowymi. W śród nich z pewnością ta, w której poborca podatkowy przyjeżdża, podpina konie do zamku i mimo przysięgi Robina, odjeżdża zabierając warownię. Mamy głęboka nadzieję, że sceny do kolejnej produkcji nie będą kręcone we Wleniu – na faktach autentycznych.

O tym jak głosowali radni poinformujemy Was jutro

 

-/ Andrzej Jaśkiewicz,