kill_the_netUpload files...
Prokurator w Urzędzie Gminy Wleń | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków Rady Miasta i Gminy Wleń radny Marek Dral działając z jej upoważnienia, złożył zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Lwówku Śląskim o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Artura Zycha, poprzez podanie informacji, które mogły być nieprawdziwe, oraz możliwe narażenie budżetu gminy Wleń na znaczne straty finansowe.

Komisja Skarg i Wniosków analizując dokumenty przedstawione przez burmistrza Artura Zycha, dotyczące termomodernizacji budynków przy ulicy Kościuszki, stwierdziła szereg niejasności oraz działań, które w konsekwencji mogły doprowadzić do znacznych strat finansowych na szkodę gminy Wleń. W związku, z czym Komisja zdecydowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w tych sprawach.


Andrzej Jaśkiewicz