kill_the_netUpload files...
Protest przeciwko składowaniu odpadów | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Jest zgoda na przywóz 40.500 ton odpadów w postaci pyłów gazów odlotowych z Niemiec do Polski. Mieszkańcy Mirska organizują protest przeciwko składowaniu odpadów w ich gminie.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję zezwalającą firmie Eigenschen Trocken – und Umwelttechnik GmbH z siedzibą w Niemczech na przywóz 40.500 ton odpadów w postaci pyłów gazów odlotowych, oznaczonych kodem 10 09 10 zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (OJ L. 203, 28. 07. 2001, p.18) oraz niewymienionych w żadnym z załączników do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, z Niemiec do Polski. Pismo w tej sprawie do Urzędu Miasta i Gminy w Mirsku wpłynęło 11 września bieżącego roku.

Mieszkańcy Mirska organizują protest przeciwko składowaniu odpadów w ich gminie.