kill_the_netUpload files...
Przetarg na Jana Pawła | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Na ogłoszenie przez burmistrza tego przetargu mieszkańcy czekali od bardzo dawna. Wreszcie jest. Teraz tylko trzeba trzymać kciuki, za jego pozytywne rozstrzygnięcie.

Remont ulicy Jana Pawła II wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną to jeden z priorytetów we Wleniu. Liczne ubytki w nawierzchni, koleiny, dziury i nierówności w chodniku, do tego zardzewiałe słupy elektryczne i wieczne problemy z siecią kanalizacyjną znajdującą się pod jezdnią. To smutny obraz ulicy, która nosi imię Papieża Polaka. Od 2014 roku o podjęcie działań w celu remontu tej ulicy zabiegał radny Marek Dral, który wielokrotnie składał w tej sprawie wnioski do budżetu i interpelacje. W tych radny wskazywał na konieczność wykonania pilnego remontu nawierzchni ulicy i chodników wraz z infrastrukturą wod- kan, koniecznością wybudowania przy tej okazji sieci kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci elektrycznej, oświetleniowej, bo jak wskazywał w wielu miejscach na tej ulicy brakuje punktów świetlnych.

I wreszcie się udało. Z początkiem grudnia 2020 roku powołana przy premierze komisja wybrała projekty do dofinansowania z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród tych wybranych samorządów znalazła się Gmina Wleń z zadaniem przebudowy ulicy Jana Pawła II. Radość z otrzymanych środków nie trwała długo, bo wprawdzie na początku burmistrz zapewniał o rychłym przystąpieniu do przetargu, jednak po wielu miesiącach przyznał, że pozyskanych środków i tych z własnego budżetu nie wystarczy na remont całego odcinka drogi.

I tak mijały miesiące. Aż wreszcie z pomocą mieszkańcom przyszedł Rządowy Fundusz Polski Ład, z którego to na kompleksową modernizację dróg gminnych dla Gminy Wleń przyznano 4.863.571,82 zł.

W dniu wczorajszym ogłoszony został przetarg na remont kompleksu dróg, w ramach którego przebudowie poddane mają być ulice Jana Pawła II i Górska. Jego wyniki poznamy tuż po świętach. Wówczas okaże się, czy znajdą się chętne do wykonania robót firmy oraz ile – przy galopującej inflacji – zażyczą sobie za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

W dokumentacji projektowej tego czytamy, iż w zakres projektowanych robót budowlanych wchodzi przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni, zjazdów, placów i chodników. Nowa konstrukcja jezdni ma być bitumiczna, na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie stabilizacji cementowej jako wzmocnienie podłoża gruntowego. Zjazdy, place oraz chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnia się powierzchniowo poprzez nadanie im właściwych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe i roztopowe powierzchniowo spłyną do ścieków przykrawężnikowych którymi skierowane zostaną do zaprojektowanych studzienek ściekowych z odprowadzaniem do lokalnej kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg samodzielnego opracowania. Zadanie obejmuje również remont istniejącego oświetlenia poprzez wymianie latarń wraz z oprawami.


Marek Dral – Lwowecki.info