kill_the_netUpload files...
Publikujemy kolejny donos | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Dwa dni temu mieszkańców Wlenia wzburzył opublikowany przez portal wleninfo.pl dokument, którego autor sfałszował podpis radnego Marka Drala.

Dzisiaj publikujemy kolejny dokument-donos.

Niestety, fałszywe oskarżenia, próby ingerencji w życie rodzinne i zawodowe mieszkańców, którzy w różny sposób angażują się w działalność społeczną, pomału stają się w gminie Wleń normą.

Podobnie jak w poprzednim przypadku tutaj również próbowano zdyskredytować szanowanego obywatela, rzucając na niego nieprawdziwe, kłamliwe oskarżenia ewidentnie ingerując przy tym w jego życie rodzinne. Próbowano również skompromitować go w oczach przełożonych, insynuując łamanie prawa. Przy czym wszystkie zarzuty, tak jak w poprzednim przypadku po sprawdzeniu okazały się całkowicie nieprawdziwe i bezpodstawne.

Oba te dokumenty łączy jedna wspólna cecha. Osoby, które zostały w nich w sposób bezprecedensowy, łamiący wszelkie normy przyzwoitości zaatakowane w różnym stopniu angażują się w życie społeczne i polityczne i nie zawsze bezkrytycznie aprobują decyzje podejmowane przez władze Gminy Wleń. Przypadek?