kill_the_netUpload files...
Raport regionalny | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Niestety u kolejnego mieszkańca powiatu lwóweckiego wynik testu był pozytywny. Już u 14 osób stwierdzono COVID-19. Tym razem chora osoba pochodzi z gminy Lubomierz.

https://www.facebook.com/powiatdlw/photos/pcb.2926937834089564/2926937497422931/?type=3&tn=HH-R&eid=ARCdJ5rmS2rKMoQFnMXU_0aq3AXMSnkawNwv-AzN5zH-ZMcHbvrJPciNgWkh0gVSuOg97z_MKCgdDlvT&xts%5B0%5D=68.ARBWueaF8OVbEJJVGpoVQW8oldlU2BzLVvfm0H0g_Y6aijqsmp2HIPgUbA8qNGUeOJXxMQ56mAaOSYwvz04pdVPgvlv1bE6rHnqcNhyxHS-O-MkuDsTwTqO7817wBWfnGcQ0I6oski_GdF4OuldIie0NxyqWYR5dzeUIkeCSWelxieXoWXsVt-e4UOP1B9wkYyHKwfXQ31UGI-5nMTGXt0xwilSm3CLuem9JCzio6shmKErC7KhJdWFWy3nBGUf29gmCieWM1Gu6n2SN2wtahHsgXyXD7zgoOwYT-r8MO4S-HI1tgmNAfKa53CMbPxXrNhazYtlhJGH0bFfQDqpj4U1JEA
https://www.facebook.com/powiatdlw/photos/pcb.2926937834089564/2926937334089614/?type=3&tn=HH-R&eid=ARARz4kXnSyb4U-sRZC7QDkSZFKty9JurX0fn9bktKCftog1dLcFrWGB55Z1i_PSHTizMNo6aJlErd5J&xts%5B0%5D=68.ARDWWPYLk9O9gsKPbJ6W3keVMH456XsKQtgTmLvzqpaHpJJfUbI9DqIlZd1LLejxBmwKGtgw71glD9LU9LDe0cU8_XDLsrvTAsvcBjNV2mFMYPqNIYsigsTXoo6YduETQM8nBWorfSx29E-jRw_nUlsMnPNfvt8RuWh9HPROok2C0BtUjjczgfRjn00SIjOfuc7sjdzk67LITmbj5fmRunGn71b-DKG0vJKddqsbQxie0s36p1OgDvQuqAsDfLvQKyUzyd7xSg9BznFdYJHOsI4JUZim_1A_-kS-38g7H47hL7cHwE7fRQyBOEIhoYVGc0FSijOoIsA5kRYJXwplbZYnTg

W porównaniu do dnia wczorajszego zdiagnozowano 9 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Jeleniej Górze i 2 w Powiecie Jeleniogórskim.

Pojawiło się duże ognisko zachorowań w Bolesławcu. Już 9 pielęgniarek i 2 lekarzy z oddziału chirurgicznego jest zakażonych. Do tego kilka pielęgniarek z oddziału położniczego. Członkowie ich rodzin właśnie robią wymazy. Część wyników potwierdza zakażenie. Więcej na: istotne.pl