Rozbiórka Basztowej może doprowadzić do zawalenia budynków sąsiednich – czytamy w dokumencie opracowanym na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wleń. Burmistrz zdaje się sprawę bagatelizować!

Szokujące ustalenia portalu w sprawie rozbiórki budynku Basztowej. Dotarliśmy do opracowanego na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy dokumentu dotyczącego Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa opisującego procedurę rozbiórki budynku.

Opracowanie nie pozostawia wątpliwości. Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu projektu budowlanego zabezpieczenia ścian budynków przy Placu Bohaterów Nysy 2 i 6 ze względu na możliwość zawalenia się ścian sąsiadujących budynków. Rozebranie wcześniejsze ścian budynku frontowego może spowodować uszkodzenia bądź zawalenie budynków sąsiadującychCzytamy w dokumencie.

Pomimo tej opinii, po kolejnej katastrofie budowlanej i zawaleniu się ściany szczytowej lukarny dachowej, oraz części stropu Urząd Gminy przystąpił do częściowej rozbiórki budynku. Wyburzono znaczną część obiektu od strony zaplecza, pozostawiając część ścian wewnętrznych, w założeniu prawdopodobnie mających stabilizować ścianę frontową.

Ogromne zaniepokojenie mieszkańców wywołuje brak zabezpieczenie ściany szczytowej jednego z budynków sąsiadujących. Obawy lokatorów o bezpieczeństwo swoich i najbliższych potęguje fakt, iż w trakcie prowadzenia robót uszkodzono szczyt budynku najprawdopodobniej będący częścią wspólną obu kamienic. Obawy mogą być tym bardziej uzasadnione, że ściana jak widać na załączonych zdjęciach, znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Podstawa ściany pełna jest dziur i ubytków. Jednocześnie wielokrotne przebudowy prowadzone na przestrzeni ostatnich kilkunastu dziesięcioleci (Kamienica, w której przed II Wojną Światową mieścił się hotel, powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku) nie pozwalają na precyzyjną ocenę, które ze ścian są elementami konstrukcyjnymi budynku Basztowej, a które budynku sąsiadującego.

Przypomnijmy, 10 marca 2017 roku zrujnowany budynek został nabyty przez burmistrza Artura Zycha. Niestety przez ten okres zrobiono niewiele celem ratowania oraz odbudowy obiektu. W kwietniu 2018 roku przystąpiono do rozbiórki zaplecza budynku. Rozebrano wówczas pozostałości dawnego kina Jutrzenka. Niczym niezabezpieczona główna część obiektu nadal niszczała. W maju 2019 roku doszło do katastrofy budowlanej, w której zawaliła się niezabezpieczona konstrukcja więźby dachowej. Na szczęście konstrukcja runęła do wewnątrz i nikt z przechodniów nie został poszkodowany. Dwa miesiące po tym zdarzeniu Artur Zych zapewniał, że budynek do końca sierpnia 2019 roku zostanie zabezpieczony i pokryty dachem. Tak się jednak nie stało.

Kilkanaście lat temu w trakcie remontu kamienic przy ulicy Długiej w Jeleniej Górze runęła fasada frontowa jednego z budynków. Wówczas doszło do tragedii. Śmierć pod zwałami gruzu ponieśli przypadkowi przechodnie. Oby do podobnego zdarzenia nie doszło we Wleniu.