Rozpoczęła się przebudowa ulicy Jana Pawła, a wraz z nią problemy z parkowaniem. W sprawie miejsc postojowych wielokrotnie interweniował radny Marek Dral. Niestety wygląda na to, że Urząd pozostaje na prośby radnego głuchy.

Z początkiem października 2022 roku ruszyła długo wyczekiwana przez mieszkańców przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu , w wraz z nią pierwsze utrudnienia.

– Po latach starań możemy powiedzieć: „Wreszcie”. W zakres inwestycji wchodzi nie tylko wymiana nawierzchni jezdni i chodników, ale także sieć wodno- kanalizacyjna, deszczowa, czy wymiana oświetlenia. Warto też zaznaczyć, iż inwestycja opiewająca na blisko 8 milionów złotych jest możliwa dzięki rządowemu dofinansowaniu. – mówi Marek Dral Radny Miasta i Gminy Wleń, który nie kryje, iż zdaje sobie sprawę, że przebudowa wiązała się będzie z licznymi niedogodnościami dla mieszkańców.

– Od chwili kiedy tylko zapadła decyzja o przebudowie zwracałem się z prośbą do burmistrza Zycha o utworzenie alternatywnych miejsc do parkowania oraz o podanie mieszkańcom szczegółowego planu organizacji ruchu, tak aby z jednej strony mogli się z wyprzedzeniem przygotować na zmiany, jak również żeby nie pozostawiać ich z problemami (np. szukania miejsc do parkowania) samych sobie. – dodaje radny.

„Szczegółowe projekty organizacji ruchu i szczegółowe wejścia są po stronie wykonawcy. Wykonawca opracowuje te projekty i uzgadnia”. – tłumaczył w odpowiedzi na pytania radnego podczas czerwcowej sesji Wiceburmistrz Piotr Szymański, który zapewnił, iż niezwłocznie po otrzymaniu takich planów od wykonawcy wszelkie informacje o utrudnieniach zostaną przekazane mieszkańcom.

Podczas trwania robót budowlanych, ruch pojazdów będzie odbywać się wahadłowo, a w przypadku braku widoczności wykonawca zapewni bezpieczeństwo porządek w trakcie kierowania ruchem przez uprawnione do tej czynności osoby. Wykopy powstałe w wyniku prac zostaną właściwie zabezpieczone i oznakowane. Wykonawca zapewni dostęp mieszkańcom do ich posesji po każdym zakończonym dniu pracy oraz w dniach wolnych od pracy. (…)

Podczas remontu nie będzie możliwości parkowania pojazdów wzdłuż drogi. Wykonawca zabezpieczy tymczasowy parking dla samochodów osobowych. Szczegółowy plan organizacji ruchu dostępny jest do wglądu w pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wleń.” – pisał w lipcu w odpowiedzi na interpelację radnego burmistrz Artur Zych.

Cały czas trzymam Pana Burmistrza za słowo i chciałbym po raz kolejny usłyszeć to zapewnienie. – dopytywał podczas wrześniowej sesji radny Dral, który przypominał burmistrzowi, iż jeszcze w maju mówił on, że wykonawca robót wchodząc na ulicę Jana Pawła II zacznie od wykonania alternatywnego parkingu przy ul. Ogrodowej.

W tym momencie wejdą, także na moją prośbę żeby obniżyć te krawężniki żeby tam można było wjechać. – deklarował A. Zych.

Prace postępują, co niezmiernie cieszy, ale o alternatywnych miejscach do parkowania nie słychać, aczkolwiek możliwości nie brakuje. Wystarczy tylko przypomnieć o dyskutowanej podczas sesji możliwości utworzenia bezpiecznego parkingu przy garażach vis a vis ośrodka zdrowia. Potrzeba jest tylko odrobina zaangażowania po stronie urzędu.

Pusty zarośnięty trawą skwerek przy ulicy Ogrodowej można wykorzystać jako tymczasowy parking – radny Marek Dral