kill_the_netUpload files...
Stare dziady na emeryturze – szokujący wpis Radnego | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Emeryci to „stare dziady”, którzy pracując i „tak nic nie robią”. Taką szokującą opinię zamieścił w poście radny Maciej Kopczyński.

Na jednym z portali społecznościowych Radny Maciej Kopczyński, komentując artykuł, który pojawił się na portalu wleninfo.pl, zamieścił wpis, w którym określił emerytów „starymi dziadami”, którzy pracując i „tak nic nie robią”.

Radny Kopczyński wszedł do Rady Miasta z listy burmistrza Artura Zycha. Jak wynika z opisu profilu, który zamieścił na jednym z portali społecznościowych, podaje się za pracownika UMiG we Wleniu.

Sprawując mandat radnego, pan Kopczyński powinien, zachowywać się w sposób odpowiadający godności sprawowanego urzędu przy dochowaniu najwyższej kultury osobistej. Niestety swoim zachowaniem budzi uzasadnione wątpliwości etyczne, godzi w dobre imię Rady Miasta i Gminy Wleń, oraz podając się za jego pracownika Urzędu Gminy.

Te szokujące stwierdzenie uwłaczające godności osób starszych często schorowanych wpisuje się w szerszy kontekst swoistego przyzwolenia na tego typu wypowiedzi w mediach społecznościowych nie tylko przez niektórych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wleń, ale również Burmistrza Artura Zycha, który prawomocnym wyrokiem sądu został zmuszony do przeprosin mieszkańców Wlenia, których godność osobistą naruszył.

KOMENTARZ

Standardy moralne w gminie Wleń sięgnęły dna. Pracownicy Urzędu Gminy udzielający się na forach społecznościowych. Burmistrz skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie dóbr osobistych mieszkańców, donosy ze sfałszowanymi podpisami, Radny Kopczyński nazywający emerytów „starymi dziadami”, którzy w pracy i tak „nic nie robią”.

Te zdarzenia i wypowiedzi już dawno przestały dziwić. Szokujące jest już nie przyzwolenie, ale wręcz aprobata dla takich zachowań przez znaczną część społeczeństwa gminy, w mojej opinii szczególnie tą popierającą Artura Zycha.


Andrzej Jaśkiewicz