To już prawdziwa katastrofa! Pięć lat po przekazaniu ośrodka zdrowia we Wleniu przez burmistrza Artura Zycha, w gminie liczącej koło cztery tysiące mieszkańców lekarz przyjmuje chorych dwa razy w tygodniu po pięć godzin. To może zakończyć się tragedią.

Dział Organizacji i Nadzoru WS-SPZOZ w Zgorzelcu informuje, że w styczniu 2022 r. lekarz w Poradni POZ we Wleniu będzie przyjmował we wtorki i piątki w godz. 9.00-14.00.

Ja się po prostu boję o przyszłość – mówi starszy schorowany mieszkaniec Wlenia, po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronach Urzędu Gminy dotyczącą funkcjonowania przychodni. Dzisiaj byłem w ośrodku po receptę. Dowiedziałem się, że będę mógł ją otrzymać dopiero za tydzień i to pod warunkiem, że będzie lekarz. W tutejszym ośrodku leczyłem się od wielu lat – dodaje. Nigdy nie miałem większych problemów, ale teraz nie mama wyboru, chyba będę musiał się przenieść.

Lekarz przyjmujący pacjentów dwa razy w tygodniu po kilka godzin to zdecydowanie za mało. Tym bardziej że jesteśmy w samym środku sezonu przeziębień i do lekarzy niemal codziennie była kilkuosobowa kolejka. Jeżeli na to wszystko nałoży się kolejna fala pandemii niezwykle zakaźnego Omikrona do będziemy mieli bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której u starszej osoby występują objawy zakażenia korona wirusem we wtorek. Do lekarza trafi dopiero w piątek i to pod warunkiem, że zostanie przyjęta, bo z pewnością będą duże kolejki. W konsekwencji choroba może zakończyć się tragedią.

Po rewolucji przeprowadzonej w służbie zdrowia przez Artura Zycha trawi ją permanentny kryzys. Od momentu przekazania Ośrodka Zdrowia Drastycznie spada liczba pacjentów leczących się w Ośrodku Zdrowia we Wleniu. Na przestrzeni ostatnich czterech lat z ewidencji mogło ubyć nawet 850 osób. Tylko w 2020 roku liczba pacjentów korzystających z wleńskiej przychodni zmniejszyła się o 88 osób. Na koniec 2020 roku do przychodni zapisanych było 2750 pacjentów, przy czym Gmina Wleń w tym czasie liczyła 4030 mieszkańców. W 2021 zaledwie w ciągu 8 miesięcy ubyło aż 442 pacjentów! Z opieki medycznej przychodni we Wleniu zrezygnował DPS w Nielestnie! Nie funkcjonuje przychodnia w Pilchowicach! Te dane pokazują skalę problemów!

Warto przypomnieć, że pięć lat temu większość mieszkańców entuzjastycznie podeszła do obietnic Artura Zycha odnośnie do przejęcia służby zdrowia we Wlenia przez Szpital w Zgorzelcu. Ile zostało z tych obietnic? Może warto wrócić pamięcią i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Na ostatniej sesji piętnastego grudnia bieżącego roku burmistrz poinformował, że problem ośrodka zdrowia został rozwiązany. Wleński SP ZOZ przejmie szpital w Zgorzelcu.” – to fragment artykułu „Ośrodek zdrowia we Wleniu przejmie szpital w Zgorzelcu. Decyzja zapadła.” opublikowanego na portalu wleninfo.pl 18 grudnia 2016 roku.

W kolejnym z materiałów o wleńskim ośrodku zdrowia ze stycznia 2017 roku redakcja przytaczała słowa Zofii Barczyk Dyrektor SPZOZ Zgorzelec: „Ważna jest diagnostyka, ważne są programy profilaktyczne ponieważ wcześniej wykryta choroba daje duże szanse na wyleczenie . Dlatego chcemy zaangażować społeczeństwo, władze Wlenia, żeby uczestniczyli w programach profilaktycznych, które chcemy zaproponować za darmo, łącznie z transportem. Na ten cel pozyskaliśmy środki unijne. Od stycznia chcieliśmy zaproponować badania w zakresie raka jelita grubego, raka piersi i raka jajnika. To są najczęściej występujące choroby nowotworowe.

Na ile zmieni się oferta i obsada przychodni we Wleniu?

Jest bardzo optymalne zatrudnienie tak, że jeżeli będą zmiany to tylko zwiększenie obsady. Nie zakładamy żadnych zmian w funkcjonowaniu przychodni w Pilchowicach. Zostaje doktor Romaniuk. To jest bardzo dobry lekarz. Pediatra jest w ofercie standardowej. Jeżeli chodzi o specjalistów, to taka możliwość nie do końca jest przez fundusz akceptowana. Żeby był specjalista to co najmniej trzy razy w tygodniu i raz po południu.”.

Pół roku później redakcja wleninfo.pl w materiale pt.: „Najprawdopodobniej 1 września zakończy działalność gminna służba zdrowia. Ośrodek Zdrowia we Wleniu przejmie szpital w Zgorzelcu” pisała: „W trakcie spotkania z mieszkańcami gminy dyrektor szpitala Zofia Barczak po raz kolejny przedstawiła potencjał oraz możliwości z zakresu profilaktyki prowadzonej przez siebie jednostki. Po przejęciu SPZOZ we Wleniu pani dyrektor obiecała doposażenie przychodni w USG oraz aparat rentgenowski. „Moja idea jest taka, żeby wszystkim było łatwiej, lepiej.” – mówiła dyrektor Barczyk


W związku z licznymi pytaniami donośnie tego jak zmienić przychodnię informujemy:

W ramach opieki zdrowotnej w Polsce wszyscy pacjenci objęci ubezpieczeniem NFZ posiadają możliwość wyboru swojego lekarza rodzinnego. Jest to opcja, która przysługuje każdej osobie, niezależnie od wieku. Zmiana lekarza jest bezpłatna i możliwa nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przeciwnym razie taka operacja wiąże się z opłatą w wysokości 80 zł. Aby dokonać zmiany wystarczy udać się z dowodem osobistym do wybranej przez siebie przychodni i wypełnić formularz. Potem wystarczy zarejestrować wizytę u wybranego przez siebie lekarza.