kill_the_netUpload files...
Świetlicowy w Radomicach i Bystrzycy | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Do obsługi świetlic w Radomicach i Bystrzycy burmistrz Artur Zych zatrudnił na stanowisku podinspektora pracownika, który zajmie się ich obsługą.

Czy gmina nie ma za dużo pieniędzy? Pytał burmistrza radny Wojciech Michoń, wyceniając roczny koszt obsługi świetlic na prawie 100 tys. złotych. Od czego mamy OKSiT ? To pracownicy Ośrodka Kultury powinni zajmować się świetlicami, uważa radny Michoń.

Trudno tu nie zgodzić się z opinią radnego skoro zakres obowiązków nowo zatrudnionej osoby będzie w pewnym zakresie pokrywał z obowiązkami dyrektora Ośrodka Kultury, w tym między innymi prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, współpracą z podmiotami społecznymi oraz organizowaniem działań promocyjnych.

W związku z tym Wojciech Michoń na ostatniej sesji pytał burmistrza Artura Zycha czy gmina czasami nie ma za dużo pieniędzy, skoro do nowo wybudowanych świetlic w Radomicach i Bystrzycy zatrudnia na pełen etat świetlicowego. Od czego mamy dyrektora OKSiT? Zastanawiał się radny. Rocznie wygeneruje to koszty prawie 100 tysięcy złotych, mówił. Czy gmina ma na to pieniądze? Są rady sołeckie, są sołtysi, jest OKSiT, oni powinni zajmować się tymi świetlicami, a nie zatrudniać kolejne osoby uważa radny.

Burmistrz w odpowiedzi pełnej osobistych wycieczek do postawy radnego wyjaśniał, iż gmina musiała zatrudnić opiekunów tych świetlic, ponieważ takie działanie przewidywał projekt i warunki otrzymania dofinansowania ich budowy. Skoro gmina realizowała inwestycję, to gmina musi zatrudnić osoby do obsługi tych świetlic.

Świetlicowy w Bystrzycy i Radomicach? Ich opiekun, będzie musiał wykazać się ponadprzeciętną kreatywnością, dyspozycyjnością, poświęceniem i zaangażowaniem, aby przyciągnąć do tych świetlic dorosłych i młodzież. Jeżeli ta sztuka się nie uda, zanudzi się na amen.


Andrzej Jaśkiewicz