Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

W czwartek 27 czerwca Rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła przedstawione przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz udzieliła mu absolutorium. Niespodzianki nie było, na 14 obecnych radnych, przy jednym głosie wstrzymujący się i jednym przeciw...