kill_the_netUpload files...
górska | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Zasypane Modrzewie

Zasypane Modrzewie

Od co najmniej dwóch miesięcy po terenie gminy Wleń jeżdżą tajemnicze ciężarówki, które zasypują pobocza dróg dziesiątkami ton ziemi zmieszanej z gruzem. Już w styczniu kilkanaście ciężarówek ziemi zmieszanej z gruzem budowlanym zostało wywiezionych na pobocze ulicy...
Zniszczona ulica Górska

Zniszczona ulica Górska

Kilkanaście ciężarówek ziemi zmieszanej z gruzem budowlanym zostało wywiezionych na pobocze ulicy Górskiej pomiędzy dolnym a górnym cmentarzem. Ciężki sprzęt przewożący odpady doprowadził do zniszczenia nawierzchni drogi, alarmują mieszkańcy. W wielu miejscach zostały...