kill_the_netUpload files...
gospodyń | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich

ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich

2 9 listopada 2018 roku w życie weszła ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212). Ustawa ta daje Kołu Gospodyń Wiejskich możliwość uzyskania osobowości prawnej, prowadzenia działalności zarobkowej i pozyskiwania dotacji. Aby...