kill_the_netUpload files...
mandatu | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Czy radny straci mandat? Opinia mecenasa.

Czy radny straci mandat? Opinia mecenasa.

Radny gminy nie ma zakazu wykonywania działalności gospodarczej. Adwokat Ernest Ziemianowicz Panuje powszechne – i błędne – przekonanie, iż uzyskanie mandatu członka organów samorządowych gminy jednocześnie wyklucza możliwość prowadzenia działalności...