Nowe władze gminy Wleń

Nowe władze gminy Wleń

W poniedziałek, 19 listopada 2018 roku w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbyła się pierwsza sesja rady Miasta i Gminy Wleń, podczas której burmistrz i radni złożyli ślubowania. Radni wybrali ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, oraz...