kill_the_netUpload files...
tor | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Historia saneczkarstwa we Wleniu

Historia saneczkarstwa we Wleniu

„Sport jest rodzajem powołania” – Jan Paweł II Wleń genetycznym Eldorado sportowych talentów Dyrektor śp. dr Tadeusz Klekowski poszukiwał rehabilitanta, instruktora gimnastyki leczniczej do sanatorium kolejowego we Wleniu. Kończyłem studia na AWF – ie. w...