kill_the_netUpload files...
wodociąg | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Wodociąg w czynie społecznym

Wodociąg w czynie społecznym

To będzie największy czyn społeczny od czasu upadku komunizmu. Mieszkańcy Łupek deklarują, że sami wykonają prace związane z budową wodociągu. W gminie Wleń coraz więcej gospodarstw na terenach wiejskich zaczyna borykać się z brakiem wody. Największy problem z jej...