kill_the_netUpload files...
wojciech | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
Rada przeciw odwołaniu W.Michonia

Rada przeciw odwołaniu W.Michonia

Burmistrz Artur Zych dokonał rzeczy zdawałoby się niemożliwej.  Po raz pierwszy w historii gminy Wleń doszło do sytuacji, w której radni jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko zgłoszonej przez burmistrza uchwale. Patrząc na układ sił w Radzie Miasta, w której...